Comisia von der Leyen lansează un nou ciclu al semestrului european

0
139

Comisia von der Leyen lansează un nou ciclu al semestrului european, primul din mandatul său, care prezintă o strategie ambițioasă și reînnoită de creștere economică, axată pe promovarea unei durabilități competitive, pentru o economie aflată în slujba oamenilor și a planetei.

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele executiv responsabil cu o economie în serviciul cetățenilor, a declarat: „Transformarea profundă a modelului nostru economic este în plină desfășurare. Schimbările climatice, digitalizarea și evoluțiile demografice ne obligă să ne adaptăm politica economică, astfel încât Europa să rămână o forță competitivă pe scena mondială și să facă acest lucru într-un mod durabil și echitabil. În același timp, țările UE trebuie să își consolideze mijloacele de apărare împotriva riscurilor mondiale care se întrevăd. Invit țările cu marjă de manevră bugetară să stimuleze și mai mult investițiile, iar pe cele cu un nivel ridicat de îndatorare să le reducă.”

Paolo Gentiloni, comisarul pentru economie, a declarat: „Începând de astăzi, tranziția climatică se află în centrul guvernanței noastre economice, pentru că Pactul ecologic european este cu adevărat noua strategie de creștere a Europei. Una dintre prioritățile mele principale în primul an de mandat va fi integrarea în semestrul european a obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU. Este imperios necesar ca această schimbare importantă în procesul de elaborare a politicilor economice europene să fie o reușită.”

Nicolas Schmit, comisarul pentru locuri de muncă și drepturi sociale, a declarat: „Noua strategie integrează principiile combaterii inegalităților și urmărirea convergenței economice și sociale ascendente, consacrate în Pilonul european al drepturilor sociale. În prezent, deși numărul persoanelor încadrate în muncă se află la un nivel record, persistă o serie de disparități. Într-o lume aflată în schimbare rapidă și într-o economie în care inovarea este esențială, trebuie să facilităm îmbunătățirea accesului pe piața forței de muncă și să investim mai mult în competențele celor care trebuie să se adapteze la tranziția digitală și la cea verde, în special în competențele celor mai vulnerabili. Echitatea socială trebuie să facă parte integrantă din fiecare componentă a acestui nou flux de lucru.”

Strategia anuală de creștere durabilă cuprinde patru dimensiuni interconectate și care se consolidează reciproc, menite să răspundă provocărilor pe termen lung. Aceste dimensiuni ar trebui să ghideze reformele structurale, politicile de ocupare a forței de muncă, investițiile și politicile fiscal-bugetare responsabile din toate statele membre, pentru o economie aflată în slujba oamenilor și a planetei. Cele patru dimensiuni sunt:

  • durabilitatea mediului;
  • creșterea productivității;
  • echitatea și
  • stabilitatea macroeconomică.

Semestrul european va acorda o atenție sporită durabilității mediului, oferind orientări specifice statelor membre cu privire la domeniile în care reformele structurale și investițiile în direcția unui model economic durabil sunt cele mai necesare. Orientările în materie de politică formulate în cadrul semestrului european vor contribui și la impulsionarea creșterii productivității: acestea vor promova investițiile și reformele structurale menite să stimuleze cercetarea și inovarea, să îmbunătățească accesul la finanțare, să consolideze funcționarea piețelor de produse și servicii și să elimine blocajele din mediul de afaceri. Echitatea ar trebui protejată prin punerea în aplicare a unor politici sociale menite să garanteze condiții de muncă echitabile pentru toți și să le permită cetățenilor să se adapteze la circumstanțele în schimbare într-un moment de transformări importante. Stabilitatea macroeconomică ar trebui menținută prin respectarea regulilor politicii fiscal-bugetare, utilizând totodată întreaga flexibilitate oferită de acestea, prin remedierea dezechilibrelor și prin finalizarea uniunii economice și monetare (UEM) a Europei.