AMR: Gala de premiere a concursului naţional de literatură „Alexandru Macedonski”

0
1946

Eveniment realmente salutar şi chiar mai mult al Asociaţiei Macedonenilor din Româmnia, care ieri a organizat la sala „Dinu C. Giurescu” a Bibliotecii Judeţene „Teodor şi Aristia Aman” din Craiova ediţia a IX-a a Concursului naţional de literatură „Alexandru Macedonski”. Organizare impecabilă, prezenţă numeroasă de invitaţi, cu preponderenţă din rândul comunităţii macedonene, care are reprezentare parlamentară, unul dintre aleşi fiind deputatul de Dolj, Ionel Stancu, prezent la festivitate. O prezenţă distinctă, şi prin calitatea de amfitrion, subprefectul de Dolj Mariana Venera Popescu, despre care am aflat cu ocazia menţionată că este autoarea volumului de versuri „Mereu” (Ed. Macedoneanul – 2022). Atmosferă de bun cenaclu literar, conferită şi de prof. Melania Cristea de la Liceul de Artă din Craiova, membră a Uniunii scriitorilor, secretara comisiei de validare a premiilor, dar şi de cei premiaţi, care au citit din creaţiile lor literare. O observaţie absolut necesară, referitoare la originile marelui scriitor, legat după cum se ştie de Craiova, unde şi-a desăvârşit studiile primare. Criticul literar Adrian Marino, cu o excepţională operă pentru cultura română, laureat al premiului Herder, exegetul necontestat al marelui poet, în cartea sa „Viaţa lui Alexandru Macedonski” ne încredinţează în privinţa originii acestuia că „tot ce se poate spune din capul locului despre familia Macedonski este provenienţa sa balcanică, care nu poate fi pusă la îndoială. De ar fi să dăm deplină crezare declaraţiilor scrise ale fraţilor Macedonski, anticipate şi de actul oficial emis de divanul Ţării Româneşti la 28 septembrie 1812, contrasemnat de generalul Jeltuhin, Dimitrie şi Pavel Macedonski (cei dintâi strămoşi binecunoscuţi cu acest nume de familie, primii exponenţi ai unui destin destul de aventuros şi himeric) s-ar trage din neamurile cele mai mari ale sârbilor, rămaşi din vechime la Macedonia spre locuinţă”. De altfel Macedonski în anume împrejurări, într-o poezie „Unui cavaler guard” îşi subintitulează ofranda „Cântec al slavului de sud”, tradiţia balcanică a familiei revenind din nou la suprafaţă, în deplin acord şi cu mărturiile timpului care vorbesc toate de „Macedonski sârbul”. Am făcut precizarea pentru a valida, într-un fel, legitimitatea deplină a comunităţii macedonene de a organiza o astfel de manifestare culturală, pentru „certele origini macedonene” ale familiei Macedonski, care se cuplează afectiv şi nu numai, la fertila viaţă culturală a Craiovei. Câteva poeme narative şi tranzitive, fără metafore complicate, care să insolatizeze discursul, adecvate la o realitate descriptibilă, relatabilă, altele austere ca formă, omogene ca imaginar, un stil direct, cerebral, aproape discursiv, o proză incitantă, supravieţuind mutaţiilor postmoderniste, toate acestea s-au putut desprinde din creaţia lăudabilă a celor premiaţi. Una peste alta, o festivitate irizată de personalitatea unui scriitor remarcabil al culturii române. Iată premiaţii:

1.Secţiunea Consacraţi Poezie

Premiul I – Romeo Aurelian Ilie – Lacrima tatălui

Premiul al II-lea – Sude Emil Iulian Rapsodiile unui gelos

Premiul al III-lea –  Mariana Dobrică Poetice

  1. Secţiunea Consacraţi Proză

Premiul I –   Iulian Spătaru Rebel

Premiulal II-lea – Cosmin Andrei Tudor Balerina

Premiul al III-lea – Andrei Breabăn Castelul de pe Nistru

II.Secţiunea Neconsacraţi

1.Secţiunea Neconsacraţi Poezie

Premiul I – Motto:: ,,Dincolo de mine sunt eu.” – Dozescu Adelina

Premiul al II-lea – Motto : ,,Cerul era auster ca-n orice oraş.” – Alexandru Ciprian Bodog

Premiul al III-lea – Motto: ,,Omnes una manet nox.” –  Varganici Gheorghe

2.Secţiunea Neconsacraţi  Proză

Premiul I – Motto: ,,Timpul zboară” –  Claudiu Constantin ( Klaus Nether)

Premiul al II-lea – Motto: ,, Iubire ireversibilă „- Rădulescu  Mihaela Leliana

Premiul al III-lea: Motto:,,Viaţa bate filmul”/ Grecoaica –  Stan Elena

Preşedintela juriului: Aurel Maria Baros