Atelierul de Creaţie Artistică „Vreau să joc”

0
146

Atelierul de Creaţie Artistică „Vreau să joc” 27-30 Noiembrie, îşi propune însuşirea unor noi tehnici de interpretare prin studiul aplicat specific teatrului radiofonic.

Proiectul se adresează studenţilor şi masteranzilor care au ca domeniu de studiu Arta Actorului, Jurnalism şi Comunicare. Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt de această dată studenţii Departamentului de Arte Craiova care au fost selectaţi să participe la Atelierul de Creatie „Practica Spectacolului” din 19 – 30 iunie 2019.

Participanţii vor avea posibilitatea să lucreze cu trei specialişti din domeniul: literaturii teatrului şi al muzicii.

Scopul acestei întâlniri îl reprezintă dezvoltarea creativităţii în interpretarea unor roluri din dramaturgia pentru copii bazate pe textul original „Scufiţa cu poveşti” de Alina Mangra.

Proiectul îşi doreşte să descopere domenii culturale noi prin metode nonformale de cercetare. O alternativă de cunoaştere a unui spaţiu cultural artistic mai puţin explorat la noi în ţară: teatrul radiofonic.