Iniţiative ale Tinerilor

0
40

În perioada 30 octombrie 2012 – 1 martie 2013, CDCD – Centrul pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă implementează proiectul Hajde, Baxtalo!, proiect finanţat prin programul Tineret în Acţiune – Acţiunea 1.2 Iniţiative ale Tinerilor. Proiectul are ca scop promovarea dialogului intercultural şi a importanţei diversităţii, pentru tinerii din mediul rural. În cadrul acestui proiect sunt implementate o serie de activităţi. Activităţile integrează tehnici şi elemente de educaţie non-formală, animaţie socială şi animaţie stradală precum şi elemente de educaţie în domeniul drepturilor omului. Informaţii privind calendarul activităţilor, recrutarea participanţilor pentru cursul de formare de multiplicatori şi informaţii privind evenimentele planificate în cadrul acestui proiect, vor fi disponibile pe site-ul organizaţiei beneficiar CDCD – http://www.cdcd.ro/category/proiecte/1-2hajdebaxtalo/.