Consiliul Judeţean Dolj susţine cea de-a a IV-a ediţie a Conferinţei Internaţionale de Inginerie Mecanică

0
388

În şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Dolj de ieri, aleşii au votat în unanimitate proiectul de cooperare între CJ Dolj şi Universitatea din Craiova – Facultatea de Mecanică în vederea organizării Congresului Internaţional SMAT şi a celei de-a a IV-a ediţii a Conferinţei Internaţionale de Inginerie Mecanică – INCOME 2019. Importanţa şi valoarea Congresului Internaţional SMAT (Ştiinţa şi Managementul Autovehiculelor şi Transporturilor), care face parte din ciclul manifestărilor ştiinţifice anuale organizate itinerant în principalele şase centre universitare din România, sunt evidenţiate atât  de temele abordate de către specialişti cât şi de activităţi vizate de a se dezvolta de către participanţi în scopul întăririi şi dezvoltării de parteneriate de cercetare şi colaborare.

Cercetători, ingineri, producători şi beneficiari din mediul economic

Acest congres reprezintă conjugarea eforturilor mediului academic de profil şi a cercetătorilor din principalele centre universitare româneşti, la nivelul MEN fiind apreciat ca una dintre cele mai importante manifestări ştiinţifice internaţionale. „Principalul scop al Conferinţei Internaţionale este de a reuni cercetători, ingineri, producători şi beneficiari din mediul economic în cadrul dezbaterilor profesional-ştiinţifice de profil, vizându-se direcţii importante ale dezvoltării regionale. În acest context propun alocare din bugetul propriu judeţean, a sumei de 10 mii lei Universităţii din Craiova – Facultatea de Mecanică, pentru desfăşurarea în bune condiţii a manifestărilor”, a precizat Cosmin Vasile, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Dolj.

 

 

Aceeaşi sumă a fost alocată şi aprobată de către consilierii judeţeni şi pentru organizarea în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova, a Congresului Internaţional pentru Studenţi şi Tineri Medici 2019.