Doljul, peste media naţională la Examenul de titularizare în învăţământul preuniversitar

0
355

Astăzi, s-au afişat rezultatele obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar – sesiunea 2021 (înainte de înregistrarea contestațiilor) . Conform situaţiei prezentate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, judeţul este la o pondere de 51,87%, la notele peste 7,00, peste media naţională. De asemenea, nouă candidaţi din Dolj au obţinut nota maximă.

Conform rezultatelor  afişate ,  Doljul stă bine , faţă de media naţională. Astfel, prezentăm situaţia:

  • Rata notelor peste 7 (șapte) obținute de candidații care au susținut proba scrisă este de 51.78%
  • Procentul notelor între 5 și 7 este de 33,33%.
  • Din promoția curentă 32,67% dintre candidați au obținut note peste 7 (șapte).
  • 9candidați au obținut nota 10, iar 339 candidați au obținut note între 7 și 9,99.

Note de 10 au fost obţinute la biologie (1), educatie sociala (1), educatoare (5), religie ortodoxa (2)

  • La proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar, în judeţul Dolj, s-au prezentat 672 candidați din totalul de 984 de candidați înscriși.
  • În centrele de evaluare au fost notate 25.059 de lucrări, întrucât: 2.193 de candidați s-au retras din concurs din motive personale sau medicale, în conformitate cu prevederile metodologiei, 8 candidați au fost eliminați, iar lucrările a 41 de candidați au fost anulate din motive legate de nerespectarea metodologiei. Candidații eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu vor fi repartizați pe posturi didactice în anul școlar 2021-2022. Contestațiile pot fi depuse la sediile inspectoratelor școlare județene sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 27 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 28 iulie, până la ora 12:00. Contestaţiile pot fi transmise si prin e-mail, după afişarea rezultatelor, până în data de 28 iulie, ora 12:00. Rezultatele finale se afișează în data de 3 august la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci). Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 4 – 5 august.

Situaţia la nivel naţional

Rezultatele obţinute de cadrele didactice care au susţinut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învăţământul preuniversitar – sesiunea 2021 (înainte de contestaţii) au fost publicate marţi pe site-ul titularizare.edu.ro, rata notelor peste 7 (şapte) fiind de 44,47%. Procentul este în scădere faţă de rezultatele consemnate în ultimii patru ani: 58,66% în 2020, 46,86% în 2019, 47,40% în 2018, respectiv 45,73% în 2017. Procentul notelor între 5 şi 7 este de 35,49%, în creştere comparativ cu anul trecut (27,23%). Din promoţia curentă, 40,63% dintre candidaţi au obţinut note peste 7 (şapte) – (58,38% în 2020, 46,79% în 2019, 46,83% în 2018, respectiv 43,07% în 2017).