Programul de ajutoare de stat destinate investiţiilor cu impact major în economie va continua

0
330

Guvernul va adopta în şedinţa de joi un proiect prin care va continua programul de ajutoare de stat destinate investiţiilor cu impact major în economie, plafonul de eligibilitate pentru investitori coborând de la 10 la 3 milioane de euro, a anunţat ieri ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici.

„Este o continuare a schemei de ajutor de stat aprobată prin H.G. Nr. 807/2014, având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie şi realizarea de investiţii în active fixe de înaltă tehnologie pentru obţinerea de produse cu valoare adăugată mare”, a precizat ministrul Finanţelor.

Potrivit oficialului, reluarea acestei scheme va avea ca efecte „stimularea creşterii economice, reducerea decalajelor economice dintre regiuni şi realizarea de produse inovative”.

Pentru a fi eligibil la finanţare, investitorul trebuie să realizeze o investiţie iniţială în România, ceea ce înseamnă înfiinţarea unei unităţi noi, extinderea capacităţii unităţii, diversificarea producţiei sau schimbarea fundamentală în procesulgeneral de producţie (pentru majoritatea regiunilor de dezvoltare) sau o investiţie iniţială în favoarea unei noi activităţi economice – înfiinţarea unei unităţi noi sau diversificarea activităţii (pentru Regiunea Bucureşti-Ilfov). „Sunt eligibile toate sectoarele de activitate, mai puţin cele excluse prin Regulamentul CE nr. 651/2014”, a menţionat Eugen Teodorovici.

Nu sunt eligibile întreprinderile care se află în cel puţin una din următoarele situaţii:
– în ultimul an fiscal, jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate;
– raportul datorii/capitaluri proprii este mai mare de 7,5;
– capacitatea de acoperire a dobânzilor calculate pe baza EBITDA se situează sub valoarea de 1 (în cazul întreprinderilor mari).

„Ajutorul de stat să aibă un efect stimulativ, în sensul că investiţia nu ar fi profitabilă în regiunea respectivă în absenţa ajutorului sau investiţia nu ar fi realizată în regiunea respectivă în absenţa ajutorului de stat”, a precizat ministrul Finanţelor. De asemenea, „investitorul trebuie să facă dovada că nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii, dar şi că nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau – în cazul în care asemenea decizii au fost emise – acestea au fost executate”.