Competiţiile sportive şcolare – anulate

0
123
Conform unui Ordin al ministrului Educaţiei şi Cercetării, toate competiţiile sportive şcolare din anul de învăţământ 2029/2020 au fost anulate. Iată cum arată actul normativ. Art. 1 – Se anulează desfăşurarea competiţiilor şcolare internaţionale organizate în ţara
noastră, programate pentru anul şcolar 2019-2020; Art. 2 – Se anulează desfăşurarea etapelor naţionale, regionale, judetene şi ale sectoarelor municipiului Bucuresti ale competiţiilor şcolare, din anul şcolar 2019 – 2020, care nu s-au desfăşurat până la data suspendării cursurilor şcolare; Art. 3 –  Se abrogă OMEN nr. 5092/2019 privind aprobarea Listei competiţiilor şcolare internaţionale, naţionale şi regionale organizate în anul şcolar 2019-2020 la care participă elevi români; Art. 4 –  Se anulează desfăşurarea tuturor activităţilor educative naţionale, regionale şi interjudeţene, organizate în anul şcolar 2019 – 2020, care nu s-au desfăşurat până la data suspendarii cursurilor şcolare; Art. 5 – Se abrogă OMEC nr. 5597/2019 privind aprobarea Listei activităţilor educative naţionale, regionale si interjudeţene, organizate în anul şcolar 2019-2020; Art. 6 – Se anulează desfăşurarea competiţiilor sportive şcolare naţionale şi regionale organizate in anul şcolar 2019-2020, care nu s-au desfasurat pana la data suspendarii cursurilor scolare; Art. 7 –  Se abrogă OMEC nr. 5757/2020 privind aprobarea Listei activităţilor competiţiilor Sportive şcolare internaţionale, naţionale şi regionale organizate în anul şcolar 2020; Art. 8 –  Direcţia Generală Învăţământ Preuniversitar, Direcţia Generală Economică, Centrul
Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie, Direcţia Generală Minorităţi şi Relaţia cu
Parlamentul – Direcţia Minorităţi, Federaţia Sportului Şcolar Şi Universitar, inspectoratele
şcolare judeţene/al municipiului Bucuresti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.