Anunţ Mitrache ASC S.R.L

0
317

Mitrache ASC S.R.L, titular al proiectului ”Recompartimentare, schimbare de destinaţie din atelier în spaţiu de procesare carne şi derivate şi extindere corp C1 cu S+P, construire depozit frig” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Recompartimentare, schimbare de destinaţie din atelier în spaţiu de procesare carne şi derivate şi extindere corp C1 cu S+P, construire depozit frig”, propus a fi amplasat în comuna Bratovoieşti, sat Bratovoieşti, nr. 520.

 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia mediului Dolj din str. Petru Rareş, nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14 precum şi la următoare adresă de internet http://apmdj.anpm.ro.

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia mediului Dolj.

 

Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte  conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Dolj, în termen de 10 zile de la data publicării  anunţului pe pagina de internet a APM Dolj