Legea cetăţeniei române, rediscutată cu românii din comunităţile istorice

0
211

Comisia românilor de pretutindeni din cadrul Senatului României organizează astăzi, o nouă dezbatere pe tema „Propuneri legislative pentru modificarea şi completarea art. 11 din Legea nr. 21 din 1 martie 1991 a cetăţeniei române”. Dezbaterea va avea loc astăzi, ora 13.30, la Palatul Parlamentului din Bucureşti, la Sala „Avram Iancu” din Senatul României, iar reprezentanţilor românilor din Ucraina, Republica Moldova, Bulgaria, Macedoniei şi Serbiei li se vor alătura la discuţii şi mai mulţi lideri ai unor asociaţii active din România care susţin demersul românilor de dincolo.

Membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării din Camera Deputaţilor au dat aviz pozitiv, cu majoritate de voturi (10 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 2 abţineri), propunerii legislative privind modificarea art. 11 din Legea cetăţeniei (nr. 21/1991). Iniţiatorii proiectului de lege (senatorul Viorel Badea şi deputatul Eugen Tomac) propun reglementarea posibilităţii acordării cetăţeniei române, la cerere, persoanelor de etnie română aparţinând minorităţilor naţionale, minorităţilor lingvistice sau grupurilor etnice existente în alte state, indiferent de etnonimul folosit, care cunosc limba română.

De asemenea, solicitanţii trebuie să dovedească, prin comportament, acțiuni și atitudine, loialitate faţă de statul român, să nu întreprindă sau să sprijine acţiuni împotriva ordinii de drept sau a securității naționale sau să nu fi întreprins vreodată asemenea acţiuni. Totodată, solicitanții trebuie să fi împlinit 18 ani şi să fie cunoscuţi cu o bună comportare, să nu a fost condamnaţi în ţară sau în străinătate pentru o infracţiune care îi face nedemni de a fi cetățean român. Reamintim că proiectul de lege a trecut de Senat prin adoptare tacită la sfârşitul lunii aprilie a.c. şi a fost transmis spre dezbatere Camerei Deputaţilor în data de 5 mai.