Anunţ publicitate

0
210

Irimescu Bogdan Toader, titular al proiectului ”Construire imobil P+2 cu destinația locuințe colective și împrejmuire teren” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Construire imobil P+2 cu destinația locuințe colective și împrejmuire teren” propus a fi amplasat în comuna Malu Mare, sat Preajba, str. Căpșunilor, nr. 4

 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția mediului Dolj din str. Petru Rareș, nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14 precum și la următoare adresă de internet http://apmdj.anpm.ro.

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a  Agenției pentru Protecția mediului Dolj.