Controale în spitale vizând funcţionarea cititoarelor de carduri de sănătate

0
81

Pentru că începând de vineri serviciile medicale vor fi decontate numai pe baza cardului naţional de sănătate, Ministerul Sănătăţii a cerut direcţiilor de sănătate publică să verifice în spitale situaţia achiziţiei şi funcţionării cititoarelor de carduri de sănătate.

O notă a fost transmisă către toate direcţiile de sănătate publică, solicitându-se demararea unor acţiuni de control pentru a verifica existenţa şi funcţionarea cititoarelor de carduri naţionale de sănătate din unităţile medicale aflate în relaţii contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate. Direcţiile de Sănătate Publică au început controalele la furnizorii de servicii şi au descoperit că mai sunt încă spitale care au de rezolvat problema cititoarelor. Această decizie vine în condiţiile în care autorităţile sanitare au prelungit oricum cu o lună – de la 1 aprilie la 1 mai – trecerea la utilizarea obligatorie a cardului, astfel încât furnizorii de servicii medicale să aibă timp să-şi achiziţioneze cititoare, să le testeze şi să-şi instruiască personalul. De vineri, orice serviciu medical din pachetul de bază va fi acordat pe baza cardului de sănătate, potrivit normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru, care au intrat în vigoare la 1 aprilie. Potrivit noilor reglementări, în asistenţa medicală primară şi în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate de medicină dentară utilizarea cardului naţional de sănătate se face la momentul acordării serviciilor medicale.

În spitale cardul se utilizează la internare şi externare

În specialităţile paraclinice utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face la momentul recoltării probelor. Pentru serviciile paraclinice de  microbiologie, dacă sunt singurele investigaţii recomandate, cardul se utilizează  la momentul depunerii probelor la laborator; dacă aceste analize sunt recomandate împreună cu alte analize de laborator, cardul se foloseşte la momentul recoltării analizelor de laborator. Pentru examinările de histopatologie şi citologie care nu se recoltează la furnizorii de investigaţii paraclinice, probele sunt transmise la laborator însoţite de biletele de trimitere, fără a fi necesară prezentarea cardului de sănătate. Pentru serviciile medicale paraclinice – investigaţii de radiologie, imagistică medicală, explorări funcţionale şi medicină nucleară utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face la momentul efectuării investigaţiilor.

În  spitale utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face – pentru spitalizarea continuă – la internarea şi externarea din spital, cu excepţia următoarelor situaţii: la internare în spital, dacă criteriul la internare este urgenţă medico-chirurgicală; la externare din spital pentru cazurile transferate la un alt spital şi la internare, ca şi caz transferat; la externare, pentru situaţiile în care s-a înregistrat decesul asiguratului. Pentru spitalizarea de zi prezentarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face la fiecare vizită, cu excepţia situaţiilor în care criteriul de internare este urgenţă medico-chirurgicală pentru serviciile acordate în structurile de urgenţă (camera de gardă/UPU/CPU).

Cardul de sănătate devine principalul instrument în sistemul sanitar

Pentru furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, respectiv îngrijiri paliative la domiciliu utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face în fiecare zi în care se acordă îngrijiri. În asistenţa medicală de reabilitare medicală şi recuperare, în sanatorii şi preventorii cardul se utilizează la internare şi externare. Pentru dispozitive medicale, este necesară utilizarea cardului de sănătate dacă dispozitivul medical se ridică de către beneficiar de la sediul lucrativ/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale. În situaţia în care ridicarea dispozitivului medical de la sediul lucrativ/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale se face de către aparţinătorul beneficiarului – membru al familiei (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică), împuternicit legal-se utilizează cardul naţional de asigurări sociale de sănătate sau cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaportul  acestuia. În situaţia în care dispozitivul medical se eliberează prin poştă, curierat, transport propriu ori închiriat prezentarea cardului nu este necesară. Pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, utilizarea cardului naţional de sănătate se face la momentul ridicării medicamentelor din farmacie, dacă acestea se ridică de către beneficiarul prescripţiei.

În situaţia în care ridicarea medicamentelor de la farmacie se face de către un împuternicit, se utilizează cardul naţional de asigurări sociale de sănătate al împuternicitului sau cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaportul, dacă împuternicitul nu poate prezenta card.