Premisele unui viitor scandal de proporţii la nivelul judeţului: Desemnarea preşedintelui Camerei Agricole Dolj, o afacere PD-L Dolj

1
192

La 8 aprilie a.c. avea loc, la sediul Prefecturii Dolj, întâlnirea Comitetului Zonal de Iniţiativă pentru constituirea Camerelor Agricole. O întâlnire secretă am putea spune, la care s-a votat, tot în secret, numele preşedintelui Comitetului Zonal de Iniţiativă al Camerei Agricole, respectiv Oliver Costea, directorul Direcţiei pentru Agricultură Dolj. Prea multe informaţii legate de această întâlnire nu au fost oferite presei, în general punându-se accent pe scopul înfiinţării acestor noi structuri agricole, învestită cu prerogative metodologice, dar şi administrative. Însă, de departe, cea mai interesantă dintre discuţii este tocmai aceea a modului în care se vor organiza şi desfăşura alegerile pentru preşedinţii camerelor agricole – lăsate pe mâna membrilor comitetelor judeţene şi regionale de iniţiativă. În Dolj, toţi cei patru membri cooptaţi în Comitetul judeţean de iniţiativă, din rândul instituţiilor deconcentrate – Costea Cristian Oliver, Cocoşilă Veronica, Adrian Traşcă şi Daniel Drîgnei – sunt membri PD-L, iar doi dintre cei trei reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale, respectiv Retea Costică şi Ştefan Pădeanu, sunt agreaţi de PD-L.

Filiera PD-L, promovată chiar de modul în care a fost concepută legea

Cum circumscripţiile electorale zonale se delimitează şi se numerotează de către comitetele regionale şi judeţene de iniţiativă, comunicându-se primarilor localităţilor arondate fiecărei circumscripţii, mai urmează ca secţiile de votare să se organizeze, câte una la minimum 243 de electori, în comune exclusive cu primari PD-L, care vor fi responsabili cu amenajarea secţiilor de votare şi asigurarea materialelor necesare desfăşurării în bune condiţii a procesului de votare. De ce? Pentru că propunerile de delimitare a circumscripţiilor electorale şi a numărului de secţii de votare vine tocmai din partea acestui comitet judeţean, majoritar portocaliu. De altfel, tot în baza propunerilor formulate de Comitetul judeţean de iniţiativă se înfiinţează Comisia electorală de circumscripţie – care va fi alcătuită din cinci persoane, dintre care un preşedinte, un vicepreşedinte şi trei membri –, precum şi Birourile electorale ale secţiilor de votare, constituite şi ele dintr-un preşedinte, un locţiitor al acestuia şi şapte membri. Aşadar, toate sunt la mâna liberă a reprezentanţilor PD-L Dolj, care mai cultivă şi o lipsă desăvârşită de transparenţă.

Aberanta politizare a agriculturii

Aparent, nu-i nimic nou sub soare. Din moment ce la Direcţia Agricolă Dolj, ANIF, Sucursala Dunăre-Olt, Direcţia Silvică, funcţiile de conducere, în exclusivitate, au fost atribuite pe criterii politice. Nenorocirea cea mai mare n-a fost asta, ci lipsa de inspiraţie în găsirea celor care au primit aceste funcţii, pe criteriul „ai noştri sunt mai buni”. Cum Direcţia Agricolă Dolj va fi secătuită de competenţe, majoritatea dintre cele avute fiind preluate de Camera Agricolă Dolj, inclusiv o parte din personal, se subînţelege interesul major pe care partidul de guvernământ, PD-L, îl are în toată această acţiune. Lucrurile sunt, nu numai la prima vedere, ci şi la a doua, destul de complicate şi scandalul l-a care ne referim este abia în geneză incipientă, fiindcă mare lucru până acum nu se cunoaşte despre scenariul pregătit. La nivel naţional, numirile pe criterii politice ale membrilor Comitetului de Iniţiativă au iscat deja un mare scandal, Federaţia Agrostar acuzând că în Comitetul de iniţiativă se regăsesc doar oameni care reprezintă interesele partidului de guvernare, fapt dovedit şi în Dolj. Potrivit reprezentanţilor Agrostar şi ai Federaţiei Naţionale a Producătorilor Agricoli din România (FNPAR), discuţiile pentru Legea Camerelor Agricole au durat doi ani şi s-a ajuns la un acord între toate părţile implicate, însă legea a fost aprobată şi promulgată într-o formă diferită decât cea convenită cu partenerii sociali. Modul în care a fost concepută legea oferă liderilor direcţiilor deconcentrate din domeniu (numiţi politic) controlul asupra Comitetelor de iniţiativă şi, implicit, asupra organizării alegerilor pentru structurile din teritoriu.

Camerele agricole, pe model european

Listele electorale vor fi constituite pe baza datelor furnizate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, precum şi pe baza listelor comunicate de ocoalele silvice din judeţ. Sunt prevăzute anumite detalii la delimitarea circumscripţiilor electorale şi constituirea comisiilor electorale de circumscripţie, inclusiv a birourilor electorale ale secţiilor de votare. Cei care vor depune candidatura pentru funcţia de membru al colegiul zonal al camerei agricole zonale trebuie să aibă minimum 50 de susţinători înscrişi în listele de alegători. Pe de altă parte, persoanele care constituie biroul permanent trebuie să aibă studii superioare sau medii şi să activeze în domeniul agricol, silvic sau într-un domeniu de activitate conex şi să aibă o vechime de cel puţin trei ani într-unul din domeniile menţionate. Colegiile camerelor agricole zonale aleg prin vot secret reprezentantul în Colegiul camerei agricole judeţene.

Există multe neclarităţi şi, tocmai din acest motiv, transparenţa ar trebui să fie desăvârşită în această perioadă. Un prim pas neinspirat, dacă nu greşit, a fost deja făcut, prin constituirea Comitetului Judeţean de Iniţiativă pentru organizarea alegerilor pentru înfiinţarea Camerei Agricole. Odată cu acest pas s-a instalat şi suspiciunea de care vorbeam.

 

În ciuda faptului că MADR a aprobat participarea unui reprezentant din cadrul Camerei Agricole la Comitetul Judeţean şi Regional de Iniţiativă, prin directorii executivi, ca secretari ai acestor Comitete, directorul executiv al CA Dolj nu a fost invitat la întâlnirea desfăşurată în data de 8 aprilie a.c., la Prefectura Dolj. Conducerea Camerei Agricole Dolj spune că până în prezent nu a fost convocată la nici o astfel de şedinţă, cu toate că deja au fost stabilite Colegiile zonale la nivel judeţean, în număr de 24, aşa cum am mai menţionat, toate în comune PD-L.

Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 283/2011, în ceea ce priveşte aparatul tehnic operaţional al camerelor agricole zonale şi judeţene, acesta este constituit din personalul preluat, fără examen sau concurs, de la camerele agricole judeţene din subordinea consiliilor judeţene înfiinţate potrivit HG nr. 1609/2009. Preluarea personalului se va face prin hotărâre de Guvern de desfiinţare, elaborată de MADR în termen de 30 de zile de la înfiinţarea camerelor agricole la nivel zonal, judeţean, regional şi naţional, beneficiind de drepturile salariale acordate pentru categoriile de funcţii deţinute la data preluării. De menţionat că, în prezent, Camera Agricolă Dolj are 32 de specialişti, dintre care 16 la structura judeţeană şi 16 în centrele locale.

 

1 COMENTARIU

  1. Problema nu e atit de grava ca sunt pdl-isti cu state vechi, ci ca fara exceptie sunt niste nulitati profesionale. Vai de viitorul Camerelor Agricole, cu asa comitet de initiativa …Sa intelegem ca domnii directori actuali ai Camerei Agricole sunt niste marionete temporare ?

Comments are closed.