„Luna Pădurii”, sărbătorită la Muzeul Olteniei

0
414

La Secția de Științele Naturii a Muzeului Olteniei (strada „Popa Șapcă” nr. 8) va avea loc vineri, 29 martie, ora 11.00 , conferința „Specii de insecte forestiere invazive din zona Olteniei” susținută de dr. Constantin Nețoiu, cercetător științific în cadrul Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare Silvică „Marin Drăcea”. Evenimentul face parte din proiectul cultural-educativ „Mediul și Sănătatea” și este coordonat de muzeograf dr. Ionelia Claudia Goga. Și-au anunțat participarea studenți de la Departamentul de Geografie al Facultății de Științe a Universității din Craiova (coord.: lector univ. dr. Oana Mititelu Ionuș și lector univ. dr. Mihaela Licurici) și de la Facultatea de Horticultură, specializarea Ingineria și Protecția Mediului în Agricultură (coord.: conf. dr. Ana Maria Dodocioiu și lector univ. dr. Diana Gilda Buzatu).

Pentru a sublinia importanța pădurilor în cadrul ecosistemelor terestre ale planetei, Organizația Națiunilor Unite a desemnat perioada 15 martie – 15 aprilie ca „Luna Pădurii”, fiind unul din cele mai importante evenimente cu caracter  silvic și ecologic. „Este o oportunitate de conștientizare a societății privind rolul și importanța pădurilor în viața de zi cu zi. Este o lună în care se desfășoară diferite activități de informare, menite a sensibiliza populația privind importanța tezaurului verde în menținerea echilibrului ecologic”, precizează reprezentanții Muzeului Olteniei. Sărbătoarea își are începuturile încă din anul 1902, fiind promovată de Spiru Haret ca „Sărbătoarea sădirii arborelui”.

Din cauza tăierilor necontrolate efectuate de om și a unor calamități naturale precum furtunile puternice, dar mai ales incendiile, suprafețe întinse de pădure au fost nimicite, cu efecte negative în timp: eroziunea solului și implicit scăderea fertilității lui, inundațiile și alunecările de teren, creșterea concentrației de CO2 atmosferic și scăderea concentrației de O2, seceta prelungită și accentuarea fenomenului de deșertificare. Pădurile României reprezintă 26,3% din teritoriul țării, situând România pe locul 12 printre țările din Europa.

Proiectul cultural-educativ „Mediul și Sănătatea”, sub auspiciile căruia se derulează acțiunea, vizează importanța stării de sănătate a pădurilor ca rezultantă a multiplelor interacțiuni dintre mediul fizico-geografic în care se află biocenozele forestiere și activitățile umane.

„Având în vedere impactul negativ, în general, al organismelor non-native asupra ecosistemelor dintr-o anumită zonă, și în special cel al artropodelor, prelegerea prezintă informații noi despre prezența și răspândirea speciilor de insecte invazive pe plantele lemnoase din pădurile și spațiile verzi din zona Olteniei. Depistarea acestor specii s-a realizat fie după prezența insectelor în stadiul de adult, capturate la capcane amorsate cu diverși feromoni în cazul coleopterelor, fie după caracteristicile atacului sau după atac și prezența pe organele atacate a insectelor aflate în diverse stadii de dezvoltare. Studiile au arătat prezența a 18 specii de insecte invazive, dintre care 6 specii deja semnalate iar 12 specii considerate ca semnalări noi pentru regiunea Olteniei”, mai precizează reprezentanții Muzeului Olteniei. În România, pădurile sunt afectate în principal de factori determinanți biotici (în principal de insecte și în mai mica măsură microorganism patogene, mamifere) și mai puțin de factori abiotici. Împreună, aceste două categorii de factori afectează anual suprafețe ce variază între 30-40% din suprafața totală a pădurilor.