Controale la Şcoala Gimnazială „Ilie Murgulescu” din Vela

0
209

În urmă cu ceva timp, pe adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj au fost trimise mai multe adrese cu privire la posibilele ilegalităţi comise la Şcoala Gimnazială „Ilie Murgulescu” din comuna Vela. Era vorba, în principal, de constituirea Consiliului de Administraţie fără a fi convocate alegeri, prezenţa, ca şefi de catedră, a unor cadre didactice necalificate pentru funcţiile respective etc. Pe 22 noiembrie, o echipă de control a ISJ Dolj a fost prezentă în localitate, în urma verificărilor fiind descoperite mai multe neconcordanţe. Astfel, conform unui comunicat emis de ISJ, „s-a constatat o serie de inadvertenţe în ceea ce priveşte Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat. Inspectoratul şcolar a luat act de aceste neconcordanţe, care se vor analiza de către echipa constituită în acest sens şi se vor lua măsurile care se impun”.