Norme pentru susţinerea examenelor de finalizare a studiilor

0
102
Ministerul Educaţiei Naţionale a transmis , în teritoriu, normele referitoare la susţinerea, de către absolvenţii învăţământului liceal, profesional şi post liceal a examenelor de finalizare a sudiilor, în sesiunea anului şcolar 2019 – 2020. Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj  a trimis în şcolile aflate în raza de competenţă toate datele .
Prin Nota Ministerului Educaţiei Naţionale, nr.37874/ 19.09.2019, sunt făcute referinţe la „Precizările privind susţinerea de către absolvenţii învăţământului liceal, profesional şi postliceal a examenelor de finalizare a studiilor, în sesiunea anului şcolar 2019 – 2020”. Acestea au fost transmise, în teritoriu, de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj. Examenele de certificare a calificării profesionale de atestare a competenţelor profesionale se vor desfăşura în conformitate cu prevederile legale. Acestea se referă, printre altele, şi la calificarea profesională pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de trei ani, a obţinerii atestatului de competenţă lingvistică pentru absolvenţii claselor cu studiu intesnsiv şi bilingv al unei limbi străine şi pentru absolvenţii claselor cu limbi de predare în limbile minorităţilor, precum şi a atestatului pentru predarea unei limbi străine în clasele I – IV de către absolvenţii claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţător – educatoare.
Precizări şi pentru BAC
Sunt menţionate şi precizări privind examenul de Bacalaureat. „Candidaţii din promoţiile anterioare , care au susţinut, în sesiunile anterioare, de cel puţin două ori, examenul de Bacalaureat, şi care se prezintă la toate probele achită suma de 354 de lei. În alte cazuri, stabilirea sumei de plată pentru candidaţii din seriile anterioare  plata se va face diferenţiat, în funcţie de numărul probelor care trebuie susşinute, fiind luate în calcul toate cheltuielile necesare examinării fiecărui candidat ”, a precizat prof.  Simona Ciulu, inspector pentru învăţământul profesional şi tehnic în cadrul ISJ Dolj. Aceasta a mai menţionat că absolvenţii învăţământului liceal, filierele vocaţională şi tehnologică, care au susţinut , în sesiunile anterioare, de cel puţin două ori examenul de certificare a calificării, şi care se prezintă la examen, achită o taxă de 107 lei. În cazul celorlalte examene de certificare a calificării profesionale, atestarea se face de către Inspectoratul Şcolar Judeţean.