La nivelul judeţului Dolj, 35 970 cereri unice de plată

0
89
În data de 17 septembrie 2019, a fost aprobată  Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. 6536 prin care mai multe state membre ale Uniunii, inclusiv România, sunt autorizate să aplice derogări, în anul de cerere 2019, în ce priveşte nivelul avansurilor pentru plăţile directe şi pentru măsurile de dezvoltare rurală legate de suprafaţă şi de animale. 
Astfel, statele membre pot face plăţi în avans de până la 70 % în cazul plăţilor directe enumerate în Anexa I la Regulamentul (UE) 1307/2013, şi depână la 85% în cazul sprijinului acordat în cadrul măsurilor dedezvoltare rurală menţionat la articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1306/2013. „Campania de plăţi în avans se va derula în perioada 16 octombrie-30 noiembrie 2019, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, şi ale Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 69/25.01.2019 privind stabilirea modalităţii de coordonare a implementării schemelor de plăţi directe şi a ajutoarelor naţionale tranzitorii care se aplică în agricultură, la nivelul Ministerului  Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură”, a precizat Sorin Răduca, directorul executiv al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Centrul judeţean Dolj . Totodată, la nivelul judeţului Dolj s-au înscris 35 970 cereri unice de plată pentru anul de cerere 2019 ce solicită la plată peste 420.000 ha.