Satul românesc mai primeşte o şansă

0
200

  Peste o jumătate de miliard de euro este pusă la bătaie pentru refacerea infrastructurii de bază la scară mică. Este vorba de şcoli, străzi, sisteme de apă curentă şi canalizare; dotări absolut fireşti pentru mediul rural. În următoarele trei luni, seriozitatea şi buna-credinţă a primarilor doljeni poate fi probată în elaborarea şi depunerea de proiecte pentru finanţare.

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a lansat, începând cu 24 septembrie 2015, primă sesiune continuă anuală de depunere a cererilor de finanţare pentru submăsura 4.3.A – componenta infrastructura de acces agricolă, submăsura 7.2 şi submăsura 7.6 din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

Fondurile disponibile pentru submăsura 4.3.A „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” – componenta infrastructura de acces agricolă sunt de 25 de milioane de euro. Pentru submăsura 7.2 „Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică” sunt de 552 milioane de euro. Din această sumă, pentru „Infrastructura de apă/apă uzată” sunt alocate 303 milioane de euro, pentru „Infrastructura rutieră de interes local” alte 194 milioane de euro, iar pentru „Infrastructura educaţională şi socială” 55 milioane de euro. Fondurile disponibile pentru submăsura 7.6 „Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural” sunt de 97 milioane de euro.

Graba n-ar strica, dimpotrivă!

Depunerea continuă a proiectelor în cadrul sesiunii se opreşte înainte de termenul limită, atunci când valoarea publică totală a proiectelor depuse având un punctaj estimativ mai mare sau egal decât pragul de calitate aferent lunii respective ajunge la nivelul alocării sesiunii anuale. Pragul minim de selecţie a proiectelor este de 25 de puncte pentru submăsura „Infrastructura de apă/apă uzată” şi de 20 de puncte pentru submăsura 4.3.A, submăsura 7.2 şi submăsura 7.6. Pragurile de calitate lunare pentru cele trei submăsuri sunt diferenţiate pe intervale: 60 de puncte pentru perioada 24.09-31.10.2015, 40 de puncte pentru intervalul 01.11-30.11.2015 şi 20 de puncte pentru 01.12-18.12.2015. Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestor măsuri este 18 decembrie 2015.

Îndemn la prudenţă

Înainte de a depune în format electronic pe portalul AFIR sau la oficiul județean ale Agenției, orice fel de documente sau anexe la proiect, trebuie verificat dacă acestea sunt completate utilizând cele mai recente versiuni electronice disponibile pe site-ul AFIR. Acest lucru este foarte important în vederea evitării disfuncționalităților apărute ca urmare a depunerii unor versiuni mai vechi sau eventual neactualizate, ale documentelor menționate, care, după depunere, generează erori în sistemul electronic automat. Acest fapt duce la blocarea evaluării proiectului depus în diverse etape, avertizează reprezentanţii Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Dolj.

Potrivit datelor publicate de Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj, la finele anului 2013, localităţi cu instalaţii de alimentare cu apă potabilă erau în număr de 57, dintre care 7 sunt municipii şi oraşe. Lungimea totală simplă a reţelei de distribuţie a apei potabile era de 1.794 km. Tot la acelaşi an de referinţă, drumurile judeţene şi comunale totalizează, în Dolj, 1.962 de km, dintre care sunt modernizaţi 423 km şi cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere alte 643 km.