S-au stabilit decanii la Ştiinţe Sociale, Horticultură şi Agronomie

0
227

La începutul acestei săptămâni, la Universitatea din Craiova s-au finalizat concursurile publice de selectare a decanilor la Facultatea de Ştiinţe Sociale, Facultatea de Horticultură şi Facultatea de Agronomie. Decanii au fost selectaţi prin concurs public ce a constat în analiza şi evaluarea dosarelor candidaţilor de către comisiile de concurs, urmate de audierea candidaţilor în faţa comisiilor.

Fiecare comisie de concurs a fost alcătuită din Rectorul Universităţii, Preşedintele Senatului, doi Prorectori şi trei cadre didactice desemnate de consiliul facultăţii pentru care s-a selectat decanul. Pentru a putea participa la concursul public de selectare a decanilor, candidaţii au obţinut avizul consiliului facultăţii în cadrul căreia s-au înscris. Audierea a constat în susţinerea programului managerial şi într-un interviu în timpul căruia fiecare candidat a răspuns la întrebări legate de managementul universitar.

Pentru selectarea decanilor, fiecare comisie de concurs a avut în vedere calitatea programului managerial propus, adecvarea mijloacelor de acţiune indicate de candidaţi cu scopurile programului managerial, integrarea programului managerial în planul managerial al Rectorului, experienţa managerială a candidatului, probitatea sa morală şi reputaţia ştiinţifică.

Câştigătorii concursului public pentru ocuparea funcţiei de decan vor fi validaţi de Senat

Criteriile de evaluare au fost: recunoaşterea naţională şi internaţională, activitatea de cercetare ştiinţifică, experienţa managerială şi audierea candidatului în plenul comisiei.

Candidaţii câştigători, stabiliţi prin decizii unanime ale comisiile de concurs, au fost: conf. univ. dr. Ionuţ  Virgil Şerban : decan al Facultăii de Ştiinţe Sociale; conf. univ. dr. Constantin Băducă Cîmpeanu: decan al Facultăţii de Horticultură şi conf. univ. dr. Radu Lucian Pânzaru : decan al Facultăţii de Agronomie.

Câştigătorii concursului public pentru ocuparea funcţiei de decan vor fi validaţi de Senat şi numiţi în funcţie prin decizie a rectorului Universităţii din Craiova. Începând cu 1 octombrie 2015, în cadrul Universităţii din Craiova vor funcţiona 12 facultăţi: Facultatea de Ştiinţe, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Facultatea de Litere, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Facultatea de Drept, Facultatea de Ştiinţe Sociale, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Facultatea de Mecanică, Facultatea de Inginerie Electrică, Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică, Facultatea de Agronomie, Facultatea de Horticultură.