Poliţia Locală: Ploaie de amenzi şi avertismente în domeniul disciplinei în construcţii

0
841

Poliţia Locală a dispus, în temeiul competenţelor prevăzute prin legea specială, de la începutul anului un număr de 378 de sancţiuni contravenţionale (253 amenzi şi 125 avertismente) pentru abateri de la prevederile Legii nr. 50/1991 republicată, modificată şi completată. Au fost întocmite actele necesare şi rapoartele de specialitate, în vederea demolării pentru 90 de construcţii, documentaţii ce au stat la baza emiterii de către primarul municipiului Craiova a dispoziţiilor de desfiinţare a construcţiilor amplasate (chioşcuri, garaje, tonete, panouri, împrejmuiri) fără forme legale pe domeniul public, construcţii care au fost desfiinţate în cea mai mare parte de RAADPFL şi de deţinătorii construcţiilor. Conformându-se măsurilor dispuse, proprietarii a 51 de construcţii provizorii, urmare a somaţiilor şi le-au desfiinţat singuri, ne-a menţionat Teodor Mateescu, directorul Poliţiei Locale Craiova.