Bani de la primărie pentru persoanele cu dizabilități

0
416
În Craiova, nu există centre sociale de zi în care să fie îngrijite persoanele cu dizabilități și care să se afle în subordinea municipalității. Din acest motiv, reprezentanții Primăriei Craiova spun că singura modalitate de a ajuta aceste persoane vulnerabile este să fie subvenționate de la bugetul local asociațiile și fundațiile care se ocupă cu acest lucru.
Pe ordinea de zi a ședinței de joi, se află un proiect de hotărâre prin care se propune consilierilor municipali să aprobe categoriile de servicii sociale, precum și cheltuielile eligibile pentru subvenționarea, în anul 2020, a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România. „Întrucât în municipiul Craiova nu au fost organizate şi respectiv înfiinţate la nivelul administraţiei publice locale în mod autonom servicii rezidenţiale ce se acordă persoanelor adulte cu dizabilităţi în locuinţe protejate, respectiv centre de zi de recuperare pentru copii şi adulţi cu dizabilităţi, în scopul acordării de servicii sociale destinate acestor grupuri vulnerabile, municipiul Craiova va încheia convenţii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială cu asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute în România din municipiul Craiova care vor veni în sprijinul comunităţii locale prin intermediul unităţilor de asistenţă socială de tipul centrelor mai sus menţionate”, se precizează în proiectul de hotărâre al municipalității.
Asociațiile și fundațiile pot depune documentația până la 30 septembrie
Ca și categorii, autoritățile propun două tipuri de asociații și fundații. Este vorba, în primul rând, de centrele rezidenţiale pentru persoanele adulte cu dizabilităţi de tip locuinţe protejate. O altă categorie care este aprobată de Primăria Craiova sunt centrele de zi de recuperare a copiilor cu dizabilităţi și centrele de zi pentru persoanele adulte cu dizabilităţi. În raportul care însoțește proiectul de hotărâre se specifică faptul că nu sunt eligibile centrele de zi care acordă exclusiv servicii de consiliere şi informare, precum şi servicii de tip after-school. Autoritățile locale mai cer ca serviciile sociale pentru care se solicită subvenţia trebuie să deţină, în mod obligatoriu, licenţă de funcţionare. De asemenea, personalul de specialitate – asistentul social trebuie să deţină, în mod obligatoriu, atestat de liberă practică. Pentru a beneficia de subvenţii alocate de la bugetul local, pentru anul 2020, asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute în România interesate pot depune documentaţia de solicitare până la data de 30 septembrie.