Măsuri ferme în cazul apariţiei epizootiilor

0
102

incinerareGuvernul a adoptat în urmă cu trei zile o ordonanţă privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală. Actul, elaborat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, răspunde recomandării Comisiei Europeane de la începutul anului ca autorităţile române să identifice, cât mai repede posibil, un Plan de acţiune pentru un sistem adaptat condiţiilor din România şi viabil din punct de vedere financiar şi al rentabilităţii. Se evită, astfel, deschiderea acţiunii de infrigement împotriva ţării noastre, cu repercusiuni asupra producătorilor români care, în caz contrar, vor fi penalizaţi prin interzicerea accesului la piaţa europeană.

          Actul normativ stabileşte cadrul legal de organizare şi desfăşurare a activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală, sub aspectele referitoare la sistemul de colectare, transport şi eliminare a acestora. Ordonanţa reglementează situaţiile şi procedurile specifice de neutralizare a deşeurilor de origine animală, precum şi autorităţile responsabile în fiecare din cazuri. În cazul epizootiilor, autorităţile competente pot dispune incinerarea şi/sau îngroparea la faţa locului a subproduselor de origine animală, în vederea ţinerii sub control şi a limitării extinderii bolilor; în cazul focarelor de epizootii, considerată situaţie de urgenţă, prefectul coordoneaza la nivelul judeţelor toate activităţile de ecarisare; neutralizarea deşeurilor de origine animală este operată în unităţi autorizate şi aprobate sanitar-veterinar şi de mediu.

Consiliul Judeţean va contracta activitatea de neutralizare

          De asemenea, responsabilitatea bunei desfăşurări a activităţii de neutralizare a cadavrelor provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale revine consiliului judeţean, acesta având obligaţia de a asigura, contractual si în condiţiile legii, realizarea activităţii de neutralizare cu o unitate de ecarisare autorizată; crescătorii individuali de animale care îşi desfăşoară activitatea în exploataţii nonprofesionale au obligaţia să anunţe consiliul local în maximum 24 de ore asupra morţii animalelor deţinute; permiterea, în localităţile izolate, a îngropării cadavrelor de animale în locuri special amenajate pe baza autorizării sanitare veterinare şi a autorităţilor privind protecţia mediului, amenajarea acestor locuri revenind consiliilor locale.

          „Actul normativ este foarte important, mai ales că ţara noastră risca deschiderea acţiunii de infrigement, ceea ce ar fi generat pierderi considerabile producătorilor români. Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va avea un rol de control. Aşa cum specifică şi ordonanţa, noi vom aviza sanitar-veterinar şi locurile special amenajate pentru îngroparea cadavrelor de animale. Totodată, cetăţenii trebuie să înţeleagă că au obligaţia legală de a informa despre moartea animalelor deţinute, în termenul de 24 de ore, consiliul local pe raza căruia se află exploataţia nonprofesională”, ne-a precizat dr. Andrei Butaru, director executiv al Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Dolj.andrei butaru

Neutralizarea, în sarcina autorităţilor locale

          Normele metodologice de aplicare a ordonanţei vor fi reglemetate printr-o hotărâre de Guvern, care va stabili: organizarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală; procedura asigurării din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale a resurselor financiare necesare realizării activităţii de neutralizare a deşeurilor animale de către Consiliile Judeţene şi Consiliul General al Municipiul Bucuresti, prin transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale ale judeţelor; categoriile de subproduse de origine animală provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale pentru a căror neutralizare se acordă sprijin financiar, precum şi cheltuielile eligibile, cuantumul sprijinului financiar şi modul de acordare a acestuia; autorităţile abilitate să verifice respectarea condiţiilor de neutralizare din ordonanţa de guvern; contraveţiile şi sancţiunile.