Covid 19 : Pachet privind redresarea piețelor de capital

0
222

Comisia Europeană a adoptat vineri, 24 iulie, în cadrul strategiei sale generale de redresare în urma crizei provocate de coronavirus, un pachet privind redresarea piețelor de capital. La 28 aprilie, Comisia a propus deja un pachet bancar, menit să faciliteze acordarea de împrumuturi gospodăriilor și întreprinderilor din întreaga UE. Măsurile prezentate astăzi vizează să înlesnească sprijinirea de către piețele de capital a întreprinderilor europene pentru ca acestea să se redreseze în urma crizei. Pachetul propune modificări specifice ale normelor pieței de capital, ceea ce va încuraja investițiile mai substanțiale în economie, va permite recapitalizarea rapidă a întreprinderilor și va spori capacitatea băncilor de a finanța redresarea.

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele executiv pentru o economie în serviciul cetățenilor, a declarat: „Depunem în continuare eforturi pentru a ajuta cetățenii și întreprinderile din UE în timpul crizei provocate de coronavirus și al redresării ulterioare. O modalitate de a face acest lucru este de a ajuta întreprinderile să atragă capital de pe piețele publice. Modificările specifice prezentate astăzi le vor permite întreprinderilor noastre să obțină mai ușor finanțarea de care au nevoie și să investească în economia noastră. Piețele de capital sunt vitale pentru redresare, deoarece doar finanțarea publică nu va fi suficientă pentru ca economiile noastre să revină pe calea cea bună. În luna septembrie vom prezenta un plan de acțiune mai amplu privind uniunea piețelor de capital.”

Modificări specifice ale regimului prospectelor – prospectul de redresare al UE: ușor de realizat – ușor de citit – ușor de controlat

Prospectul este un document pe care întreprinderile trebuie să îl divulge investitorilor lor atunci când emit acțiuni și obligațiuni. Comisia propune astăzi crearea unui „prospect de redresare al UE” – un tip de prospect sub formă prescurtată – pentru întreprinderile care au un istoric pe piața publică. Acest prospect temporar ar fi ușor de realizat pentru întreprinderi, ușor de citit pentru investitori și ușor de controlat pentru autoritățile naționale competente. Astfel, lungimea prospectelor s-ar reduce de la sute de pagini la doar 30. Acest lucru va ajuta întreprinderile să atragă capital, de exemplu acțiuni, în loc să se îndatoreze și mai mult. Un al doilea set de modificări specifice ale Regulamentului privind prospectul vizează facilitarea colectării de fonduri de către bănci care joacă un rol esențial în finanțarea redresării economiei reale.

Modificări specifice ale cerințelor MiFID II pentru întreprinderile europene

Comisia propune astăzi unele modificări specifice ale cerințelor MiFID II, pentru a reduce anumite sarcini administrative suportate de investitorii cu experiență în relațiile dintre întreprinderi. Investitorii cu mai puțină experiență (cum ar fi gospodăriile care își investesc economiile pentru pensie) vor rămâne la fel de protejați ca și înainte. Aceste modificări se referă la o serie de cerințe care au fost deja identificate (în cadrul consultării publice privind MiFID/MiFIR) ca fiind excesiv de împovărătoare sau care împiedicau dezvoltarea piețelor europene. Criza actuală face ca eliminarea sarcinilor inutile și furnizarea de oportunități piețelor emergente să fie și mai importante. Prin urmare, Comisia propune să se recalibreze cerințele pentru a se asigura faptul că există un nivel ridicat de transparență față de client, garantându-se totodată cele mai ridicate standarde de protecție și costuri acceptabile de asigurare a conformității pentru întreprinderile europene. În paralel, Comisia a lansat astăzi o consultare publică privind modificările Directivei delegate de completare a MiFID II pentru a spori regimul de acoperire a cercetării pentru emitenții mici și cei cu capitalizare medie și pentru obligațiuni. În special, întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) au nevoie de un nivel corespunzător al investițiilor în materie de cercetare pentru a avea o vizibilitate suficientă în vederea atragerii de noi investitori. Astăzi propunem, de asemenea, modificarea normelor MiFID care afectează piețele instrumentelor financiare derivate pe produse energetice.