Noutăţi în mobilitatea personalului didactic preuniversitar

0
163

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021 a fost aprobată prin ordin de ministru și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial. 

În contextul situației epidemiologice determinate de dinamica epidemiei COVID-19, au fost operate următoarele modificări în metodologia de mobilitate a personalului didactic: proba practică și inspecția la clasă nu se vor mai susține, fiind eliminate – pentru anul în curs – prin OUG nr. 70/2020. În schimb, candidații care au studiat într-o altă limbă decât cea în care urmează să se realizeze predarea vor susține și o probă de limbă care va fi evaluată cu calificativul „Admis/Respins”;  documentele de înscriere pentru mobilitate, cât și depunerea contestațiilor pot fi transmise și on-line; ședințele de repartizare a posturilor se pot desfășura și on-line; transferul consimțit și pretransferul între unitățile de învățământ au fost eliminate prin ordonanță de urgență, etapele urmând să fie realizate prin repartizare organizată de către inspectoratele școlare; etapele de transfer consimțit și de pretransfer la cererea personalului didactic au fost modificate astfel: cadrele didactice își vor depune dosarul de înscriere pentru această etapă la inspectoratele școlare, iar acestea vor organiza repartizarea candidaților. De asemenea, s-a stabilit că Proba scrisă pentru titularizarea în învățământ va avea loc în data de 15 iulie 2020, cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare. Repartizarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă. Pentru titularizarea cadrelor didactice este nevoie de minimum nota 7 (șapte). Proba de interviu a fost eliminată pentru candidații care doresc să ocupe un post în regim de „plata cu ora”.