România îşi asumă aplicarea Definiţiei de lucru a antisemitismului adoptată de Alianţa Internaţională pentru Memoria Holocaustului

0
71

holocaustRomânia îşi asumă aplicarea Definiţiei de lucru a antisemitismului, pe care statele membre ale Alianţei Internaţionale pentru Memoria Holocaustului (IHRA) au adoptat-o consensual cu ocazia reuniunii plenare a IHRA desfăşurată în urmă cu un an la Bucureşti, în cursul mandatului României la preşedinţia organizaţiei, potrivit unui Memorandum adoptat astăzi de Guvern.

Pentru aplicarea acestei Definiţii de lucru, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Afacerilor Interne vor iniţia consultări cu instituţiile de aplicare a legii, pentru identificarea măsurilor adecvate de utilizare a acestui instrument, inclusiv în programele de pregătire profesională. În baza propunerilor Ministerului Justiţiei, Guvernul României se va adresa Parlamentului în vederea consolidării cadrului legislativ în baza acestei iniţiative. De asemenea, Ministerul Educaţiei Naţionale va asigura includerea acestei definiţii în programele de educaţie civică.

Asumarea Definiţiei de lucru a antisemitismului adoptată de Alianţa Internaţională pentru Memoria Holocaustului de către Guvern constituie o confirmare a angajamentelor României ca membră a IHRA şi exprimă puternicul angajament politic al României de a acţiona hotărât împotriva antisemitismului, extremismului, rasismului şi a oricăror forme de discriminare şi intoleranţă. În acest fel, societatea românească va avea la dispoziţie un îndrumar eficient care va contribui la o mai bună înţelegere şi definire a actelor cu caracter antisemit, precum şi a consecinţelor care derivă din acestea.

 Informaţii suplimentare:

Definiţia de lucru a antisemitismului a fost adoptată de Alianţa Internaţională a Memoriei Holocaustului (International Holocaust Remembrance Alliance / IHRA) în timpul mandatului României la preşedinţia organizaţiei, cu prilejul reuniunii plenare a IHRA organizată la Bucureşti în perioada 23-26 mai 2016. Documentul este considerat un model pentru alte organizaţii, structuri internaţionale şi state care ar putea avea în vedere promovarea unui instrument cu valoare juridică obligatorie. Preşedinţia română a IHRA a urmărit ca promovarea luptei împotriva antisemitismului să fie avută în vedere într-un context mai larg, alături de lupta împotriva intoleranţei, discriminării, rasismului şi xenofobiei,  încercând, pe fondul crizei refugiaţilor, să identifice răspunsuri consolidate faţă de preocupările experţilor IHRA, dar şi faţă de tendinţele de creştere în Europa a curentelor naţionaliste şi extremiste. Adoptarea acestui document de lucru de la Bucureşti a fost salutată şi apreciată de importante organizaţii internaţionale, între care American Jewish Committee, WJRO, ADL Anti-Defamation League, precum şi de către Guvernul israelian.

Decizii similare de asumare a Definiţiei de lucru a antisemitismului adoptată de Alianţa Internaţională a Memoriei Holocaustului au mai fost luate până acum de către Guvernele Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi cel al Austriei.

De asemenea, la 25 aprilie 2017, Comisia Europeană a decis includerea acestei definiţii de lucru pe site-ul său oficial.