Modificări legislative privind asigurarea pazei şi protecţiei vegetaţiei forestiere

0
74

padure_93628400Guvernul a aprobat un proiect de Lege care abrogă unele dispoziţii legale care stabileau obligaţia asigurării de către Regia Naţională  a Pădurilor –Romsilva a pazei şi protecţiei vegetaţiei forestiere de pe terenurile retrocedate, pentru o perioada de până la 180 zile de la punerea în posesie a proprietarilor. Costurile erau suportate de la bugetul de stat.

În această materie, Codul silvic stabileşte obligaţia de administrare sau de realizare a serviciilor silvice în sarcina proprietarului chiar de la momentul punerii în posesie.

Pentru a asigura o sistematizare a legislaţiei şi pentru a evita incertitudinile pentru subiectele de drept vizate de prevederile legale, care instituie obligaţii în mai multe acte normative referitoare la serviciile de pază a terenurilor forestiere, se impune abrogarea prevederilor art.35 din Legea nr.1/2000.

Proiectul de lege aprobat priveşte abrogarea art.35 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi a celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului forestier nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997.