Mâine, începe simularea naţională a Examenului de Bacalaureat. În Dolj, sunt înscrişi aproximativ 5.000 de elevi

0
289

 Mâine, începe simularea naţională a Examenului de Bacalaureat. În Dolj, 4.997 elevi vor participa, în perioada 27-29 martie 2023, la examen, care este organizat în 45 unități de învățământ liceal. La simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat participă elevii claselor a XII-a și a XIII-a seral/frecvență redusă(3.970 – învățământ  zi, 1.027 învățământ seral, FR). Luni, 27 martie, va avea loc proba scrisă la Limba şi literatura română – proba E.a). Marți, 28 martie, examenul de simulare va continua cu proba obligatorie a profilului – Matematică sau Istorie – proba E.c). Ultima probă scrisă, proba la alegere a profilului și a specializării (E.d), este programată miercuri, 29 martie.

Probele încep la ora 9:00, moment în care, în fiecare clasă, se deschid plicurile sigilate care conțin subiectul multiplicat. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30. Elevii vor fi așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică, pe clase. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de 3 ore. Toate sălile de clasă în care se va susține simularea examenului național de Bacalaureat au în dotare camere funcționale de supraveghere audio-video. “În Dolj, 16 elevi beneficiează de asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor, conform Procedurii nr. 33576/31.10.2022 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe devedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale:evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat – sesiunea 2023. Comunicarea rezultatelor se va face în data de 6 aprilie 2023. Rezultatele obținute la simulare nu vor fi publice.Acestea sunt analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ în care s-au desfăşurat aceste simulări, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare. Notele obţinute la simulările naţionale nu se trec în catalog. Prin excepţie, la solicitarea scrisă a elevului, notele obţinute la simulările naţionale pot fi trecute în catalog”, a precizat prof.dr. Daniel Alexandru Ion, inspector – general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, preşedinte al Comisiei Judeţene de Bacalaureat . Simularea națională a examenului de Bacalaureat se desfășoară în conformitate cu Ordinul  nr. 3138 din 25ianuarie 2023 privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2022-2023. Obiectivele simulării sunt:familiarizarea elevilor cu rigorile unei examen real și optimizarea rezultatelor obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar la finalul studiilor liceale.