Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României de mâine

0
361

I.               PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art.2 din Hotărârea Guvernului nr.186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/HGNF.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

2.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate”, pentru anul 2019

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/HGANEXE-3.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

3.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi”, beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, a valorii anuale totale a acestuia, precum şi modalităţile de verificare şi control

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/HGANEXE-4.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

4.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.177/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/HG-42.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

5.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru stabilirea nivelului de reprezentare a României în Consiliul Guvernatorilor Băncii Asiatice de Investiţii în Infrastructură

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/HG-43.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

6.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr.17 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/HG-44.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

7.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Sultanatului Oman cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice, speciale şi de serviciu, semnat la Muscat, la 5 noiembrie 2018

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/HG-45.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

8.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/HG-46.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

9.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelelor listelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/HGANEXE-5.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

10.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului buletinului de vot care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/HGANEXA.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

11.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin structurile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/HG-47.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

12.  PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.48/2015 privind stabilirea sistemului de management şi control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/HG-48.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

13.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru unele imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/NFHGANEXA.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

14.  PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi

II.   MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Nota-Mandat de negociere a Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în valoare de 50 milioane euro, în vederea finanţării proiectului privind îmbunătăţirea capacităţii de rezilienţă şi răspuns la situaţii de urgenţă şi Nota-mandat de negociere a Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în valoare de 40 milioane euro, în vederea finanţării proiectului privind consolidarea infrastructurii şi a pregătirii pentru situaţii critice de urgenţă

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/MEMO-6.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze în domeniul cooperării ştiinţifice şi tehnologice

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/MEMO-7.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

3.    MEMORANDUM cu tema: Negocierea şi semnarea Protocolului de colaborare între Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova pentru consolidarea capacităţii chinologice şi a pregătirii de bază şi avansate în domeniul utilizării câinilor de serviciu

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/MEMO-8.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierii Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind reglementarea construirii unor apeducte

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/MEMO-9.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

5.    MEMORANDUM cu tema: Transmiterea răspunsului autorităților române la Raportul Comitetului european pentru prevenirea torturii şi a pedepselor şi tratamentelor inumane din cadrul Consiliului Europei, ca urmare a vizitei periodice a Comitetului în România, în perioada 7-19 februarie 2018 şi a Raportului elaborat cu această ocazie

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/MEMO-10.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

III.    PUNCTE DE VEDERE

1.    PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 14 iniţiative legislative parlamentare