5,66 % rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Dolj în luna noiembrie 2021

0
182

La sfârșitul lunii noiembrie 2021, rata șomajului înregistrat la nivelul judeţului Dolj a fost de 5.66% corespunzătoare unui număr total de 15.112  şomeri, din care 6.446 femei.

Din totalul de 15.112 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dolj, 2.102 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 13.010  erau șomeri neindemnizați.

În ceea ce privește mediul de rezidență, 12.810 șomeri provin din mediul rural și 2.302 sunt din mediul urban.

Şomerii fără studii/cu nivel de instruire primar au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Dolj (37.8 %), urmaţi de cei cu nivel de instruire gimnazial (26 %), iar 24.3 % au absolvit învăţământ liceal/postliceal. Șomerii cu nivel instruire profesional reprezintă 10.2 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare au o pondere de 1.7 %.