Comentarii noi la o dezbatere mai veche!

0
131

scanare ACorpul de Control al fostului prim-ministru, Dacian Cioloş, a avut de soluţionat, în ultimul trimestru al anului trecut, între altele, un memoriu comun al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Siseşti” şi al Staţiunii de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă Şimnic. Aspectele semnalate de „petiţionari” au fost investigate, timp de mai multe zile, de Direcţia Generală pentru Control, Anti-fraudă şi Inspecţii din cadrul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin deplasarea unei echipe de specialişti la faţa locului. Nota de control privind rezultatul verificărilor efectuate, la sediul Staţiunii de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă Şimnic, având numărul 309205/5 octombrie 2016, a cuprins un pachet de concluzii, unele dintre ele constatate, de-a lungul timpului şi de alte organisme abilitate de control. Ca să nu mai vorbim de presă, de o… parte a ei. Să „preluăm” din menţionată Notă de control câteva concluzii, deloc insolite expuse sintetic: reconstituirea dreptului de proprietate privată pe terenurile adminstrate de SCDA Şimnic s-a realizat prin ignorarea legilor în vigoare, în sensul că terenurile respective aparţinând domeniului public al statului, destinate cercetării, au fost retrocedate; titlurile de proprietate eliberate în temeiul hotărârilor Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor au fost contestate în instanţele de judecată întrucât, eliberarea lor s-a produs în condiţiile în care executarea era suspendată de drept până la soluţionarea irevocabilă a litigiilor, potrivit prevederilor din Legea 18/1991; Comisiile locale de fond funciar au ignorat dispoziţiile exprese ale legii, conform cărora plângerile formulate – la hotărârile pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor – suspendau execuţia; începând cu luna august 2008 Comisia Judeţeană de fond funciar a validat solicitările comisiilor locale privind reconstituirea dreptului de proprietate a unor persoane pe terenuri care nu fuseseră dezafectate din domeniul public al statului, în desconsiderarea prevederii Legii 213/1998, completată şi republicată.

scanareFără a excela printr-o rigoare desăvârşită, Nota de control redactată şi însuşită de Direcţia Generală pentru Control, Anti-fraudă şi Inspecţii din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a fost remisă – spre informare – Corpului de Control al primului-ministru, Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţii, Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Siseşti”. De asemenea, înştiinţată a fost şi Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii, de la Camera Deputaţilor, la data de 24.11.2016. S-a omis a se insera faptul că pe rolul instanţelor de judecată din Craiova, dar şi din ţară, se află încă litigii ale SCDA Şimnic. Care trenează de mai mulţi ani. Cum la puţină vreme, după încheierea controlului la care s-a făcut referire, au urmat alegerile parlamentare, rezultând un alt guvern, de bună seamă că toate concluziile Corpului de Control al primului-ministru la un demers serios, oportun, pentru care s-a consumat timp, zac pe undeva, îndosariate, ca şi altele de-a lungul timpului, deşi problemele litigioase… există. Fiindcă, din capul locului, s-a plecat la drum, greşit: prioritară ar fi fost obţinerea, prin Hotărâre de Guvern, a unor suprafeţe degrevate de sarcină, adică scoase din domeniul public, şi puse la dispoziţia comisiilor locale de fond funciar Şimnic şi Gherceşti, care revendicau, în multe cazuri îndreptăţit, terenuri pentru reconstituirea dreptului de proprietate. S-a procedat însă total invers, desconsiderându-se prevederile legii, adică obligativitatea expresă a Hotărârii de Guvern atât de mult discutată.