Necesitatea implicării Ministerului Economiei în folosirea eficientă a fondurilor ESI

0
67

 Comisarul European pentru Politică Regională Corina Creţu a avut recent, la Bruxelles, o întâlnire cu viceprim-ministrul şi ministrul Economiei, Comerţului şi Relaţia cu Mediul de Afaceri, Costin Borc.

Cele două părţi au discutat despre situaţia actuală a absorbţiei fondurilor europene în România, programul operaţional pentru competitivitate pentru perioada 2014-2020, precum şi despre oportunitatea folosirii fondurilor structurale şi de investiţii europene (fondurile ESI). Înaltul oficial european a transmis părţii române necesitatea implicării imediate a Ministerului Economiei în folosirea eficientă a fondurilor ESI, mai ales în direcţia sprijinirii creşterii competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri), care reprezintă motoarele economiei europene, cât şi ale celei româneşti.

Pentru perioada 2014-2020, România va beneficia, prin fondurile ESI, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime (FEPAM), de peste 30 de miliarde de euro. Din această sumă, 4,6 miliarde de euro vor fi direcţionate – prin Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul de coeziune (FC) şi Fondul social european (FSE) – pentru creşterea competitivităţii economice, în domenii precum cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, dar şi încurajarea antreprenoriatului şi adaptabilitatea şi competitivitatea IMM-urilor. Peste 2,2 miliarde de euro din aceşti bani provin din FEDR.

Utilizarea acestor instrumente financiare multiplică impactul investiţiilor europene

Oficialul european i-a solicitat viceprim-ministrului Borc sprijinul pentru promovarea şi facilitarea folosirii în România a acestor instrumente financiare. „Este vorba în special de Iniţiativa pentru IMM-uri, care urmează să fie adoptată în viitorul apropiat de către Comisia Europeană. Utilizarea acestor instrumente financiare multiplică impactul investiţiilor europene, iar în cazul acestei iniţiative, oferă garanţii pentru acordarea de împrumuturi în condiţii preferenţiale, oferind astfel mediului de afaceri acces mai uşor la finanţare,” a precizat oficialul european. În cadrul întâlnirii, comisarul Creţu a subliniat importanţa pregătirii la timp a proiectelor pentru perioada de programare 2014-2020, în paralel cu îndeplinirea condiţionalităţilor ex-ante, printre care şi Strategia de Specializare Inteligentă, cu termen limită de finalizare la 31 decembrie 2016.

FEDR a acordat sprijin în valoare de peste 1,5 miliarde de europentru cercetare-inovare

Totodată, înaltul oficial european a încurajat autorităţile române să fructifice şansa utilizării complementare a Fondului european pentru investiţii strategice cu fondurile ESI şi FEADR, în cadrul Planului Juncker. „Fondul european pentru investiţii strategice poate fi accesat de către statele membre pentru atingerea obiectivelor Planului de Investiţii. Folosirea fondului european pentru investiţii strategice împreună cu fondurile ESI este posibilă aşadar în cazurile în care este demonstrată valoarea adăugată a folosirii efective a celor două resurse financiare. Vorbim de complementaritatea acestor fonduri, iar utilizarea împreună a acestora poate fi valorificată atât la nivel de proiecte, cât şi de finanţare.” Pentru perioada de programare 2007-2013, prin Programul Operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice”, FEDR a acordat sprijin în valoare de peste 1,5 miliarde de euro pentru cercetare-inovare şi pentru sisteme de producţie. Sprijinul a constat în investiţii în IMM-uri, precum şi în întreprinderi mari.

În perioada 2014-2020, FEDR sprijină competitivitatea economiei româneşti investind peste 2,2 miliarde de euro prin intermediul a trei Programe Operaţionale.   1. Programul Operaţional pentru Competitivitate  - axa prioritară 1: cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru sprijinirea competitivităţii economice şi dezvoltarea afacerilor;  - axa prioritară 2: tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor pentru sprijinirea unei economii digitale competitive.  2. Programul Operaţional Regional  - axa prioritară 1: promovarea transferului tehnologic;  - axa prioritară 2: creşterea competitivităţii IMM-urilor.  3. Programul Operaţional privind Iniţiativa pentru IMM-uri.
În perioada 2014-2020, FEDR sprijină competitivitatea economiei româneşti investind peste 2,2 miliarde de euro prin intermediul a trei Programe Operaţionale. 1. Programul Operaţional pentru Competitivitate - axa prioritară 1: cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru sprijinirea competitivităţii economice şi dezvoltarea afacerilor; - axa prioritară 2: tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor pentru sprijinirea unei economii digitale competitive. 2. Programul Operaţional Regional - axa prioritară 1: promovarea transferului tehnologic; - axa prioritară 2: creşterea competitivităţii IMM-urilor. 3. Programul Operaţional privind Iniţiativa pentru IMM-uri.

 

 

În plus, pentru îmbunătăţirea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării în România, FEADR va aloca 93,5 milioane de euro. Pentru creşterea competitivităţii IMM-urilor româneşti din sectoarele agricol şi piscicol, FEADR şi FEPAM alocă împreună aproape 2,29 miliarde de euro.