OIRPOSDRU SV Oltenia: Cod de conduită privind evitarea situaţiilor de incompatibilitate şi conflict de interese

0
155

Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Vest (OIR POS DRU S-V) Oltenia  gestionează un  număr  total de 81 de proiecte POSDRU, dintre care:  54 de proiecte care se află în implementare, în valoare totală 258545227 lei, iar 27 de proiecte, în valoare 60302581 lei, sunt finalizate.

Mihaela Mocanu, directorul executiv al OIR POS DRU Regiunea Sud Vest Oltenia, a precizat că s-a creionat deja calendarul orientativ al lansării cererilor de propuneri de proiecte. „Astfel, mâine, în cadrul POSDRU se vor lansa apeluri de proiecte, pentru DMI 2.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă (proiecte de grant); DMI 2.2. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii (proiecte de grant);  DMI 2.3. Acces şi participare la FPC (proiecte de grant) şi DMI 6.4. Iniţiative trans-naţionale pentru o piaţă incluzivă a muncii (proiecte strategice)”, a precizat Mihaela Mocanu.

Instrument cu caracter de prevenţie

AMPOSDRU a publicat spre informare Codul de conduită privind evitarea situaţiilor de incompatibilitate şi conflict de interese de către personalul implicat în gestionarea programelor finanţate din fonduri europene nerambursabile, elaborat de Ministerul Afacerilor Europene şi adoptat la 21 decembrie 2011, în şedinţă de Guvern. „Codul nu aduce reglementări noi în materia conflictului de interese şi incompatibilităţilor, însă ajută personalul cu atribuţii în gestionarea de fonduri europene să înţeleagă mai bine situaţiile care pot genera incompatibilităţi şi conflicte de interese. Codul de conduită clarifică modul în care se aplică principiile şi regulile generale privind regimul incompatibilităţilor şi conflictelor de interese prevăzute în legislaţia naţională şi europeană în vigoare”, a mai spus directorul executiv al OIRPOSDRU SV Oltenia.

Documentul constituie un instrument cu caracter de prevenţie, care va sta la baza activităţilor pe care le desfăşoară personalul implicat în domeniu. Prevederile acestui cod se aplică funcţionarilor publici, cu statut general şi special, demnitarilor, precum şi personalului contractual din autorităţile statului cu atribuţii în gestionarea/ implementarea/ coordonarea programelor finanţate din fonduri europene nerambursabile. „Prevederile Codului de conduită nu îi vizează pe beneficiarii proiectelor cu finanţare europeană, dar îi vor ajuta să sesizeze eventuale situaţii de acest gen la nivelul diferitelor structuri de autorităţi de management sau organisme intermediare”, a mai spus Mihaela Mocanu.