Comisia a publicat alocarea resurselor REACT-EU pentru anul 2022

0
316

În prezent, aproximativ 11 miliarde EUR (în prețuri curente) sunt disponibile pentru programare în cadrul politicii de coeziune în toate cele 27 de state membre. Aceste fonduri se adaugă celor aproape 40 de miliarde EUR puse la dispoziție în 2021. Statele membre vor putea continua implementarea măsurilor de redresare prin creșterea rezilienței sectorului sănătății și a întreprinderilor și sporirea sprijinului acordat grupurilor celor mai vulnerabile, contribuind în același timp la prioritățile ecologice și digitale pentru o redresare inteligentă, durabilă și bazată pe coeziune.

Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a declarat: „REACT-EU este un instrument de succes pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19 și pentru a pune în aplicare o tranziție ecologică și digitală echitabilă în UE. Țările UE au programat aproape toate resursele REACT-EU 2021, iar acum îndemnăm statele membre să prezinte rapid Comisiei modificările programelor lor pentru tranșa din 2022, în vederea unei absorbții în timp util a fondurilor. 

Comisarul pentru locuri de muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit, a declarat: „De la sprijinirea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în Belgia până la finanțarea îngrijirii persoanelor în vârstă în Bulgaria, REACT-EU a contribuit în mod concret la viața europenilor încă de la începutul crizei. Cu 11 miliarde EUR disponibile pentru 2022, statele membre ar trebui să continue să profite la maximum de această sursă suplimentară de finanțare.”

Resursele REACT-EU sunt eliberate în două tranșe pentru a reflecta în profunzime evoluția impactului social și economic al pandemiei. Alocările se bazează pe PIB-ul țărilor, pe rata șomajului și pe rata șomajului în rândul tinerilor. În plus, defalcarea ia în considerare impactul pandemiei de COVID-19 asupra economiilor statelor membre, conform datelor statistice din 19 octombrie 2021.

Exemple concrete de solidaritate exercitată în UE

Iată câteva exemple concrete de sprijin pe care cetățenii și întreprinderile l-au primit prin REACT-EU:

  • Fondul european de dezvoltare regională (FEDR): În Republica Cehă, FEDR dezvoltă și modernizează Spitalul militar Brno. În Suedia, fondul ajută întreprinderile mici și mijlocii să se redreseze în urma crizei prin dezvoltarea digitală către noi piețe. În Franța, FEDR va contribui la modernizarea „Centrului Henry Becquerel pentru lupta împotriva cancerului”, pentru a putea primi mai mulți pacienți. În Spania, FEDR a sprijinit tranziția către o economie digitală, axându-se pe digitalizarea serviciilor publice, inclusiv a serviciilor de e-sănătate și a învățării online, precum și tranziția către o economie ecologică grație mobilității electrice în transportul public, îmbunătățirii eficienței energetice și utilizării surselor regenerabile de energie în clădirile publice. 
  • Fondul social european (FSE): În toate statele membre, cetățenii beneficiază de instruire, îndrumare și formare profesională pentru a-și spori șansele de a-și menține locurile de muncă sau de a găsi altele noi. În Belgia, de exemplu, FSE a ajutat persoanele afectate de pandemie să își dezvolte competențele pentru o economie ecologică și digitală, să consolideze învățarea duală și să prevină abandonul școlar. În Bulgaria, personalul care lucrează în prima linie a pandemiei de coronavirus a primit un supliment salarial, iar persoanele în vârstă și persoanele cu handicap beneficiază de servicii medicale și sociale la domiciliu. 
  • Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD): În Austria și România, de exemplu, copiii aflați în dificultate au primit materiale școlare. În Estonia, Franța, Luxemburg și în alte state membre, persoanelor celor mai defavorizate li s-au furnizat ajutoare alimentare, cum ar fi mese calde, precum și asistență materială de bază, cum ar fi produse de igienă. În Letonia, fondurile FEAD au fost utilizate și pentru a furniza măști și dezinfectanți.

Etapele următoare 

Comisia a lansat recent negocierile cu statele membre privind utilizarea tranșei din 2022 a REACT-EU. Statele membre vor fi acum în măsură să transmită Comisiei modificările programelor lor. Odată ce aceste modificări sunt aprobate, statele membre vor putea avea acces la noile resurse începând cu 1 ianuarie 2022.