În urma declarației domnului deputat Stelian Dolha cu privire la Ordinul MADR 920/2013, pentru corecta informare a opiniei publice, APIA face următoarele precizări:

0
39

În urma declarației domnului deputat Stelian Dolha cu privire la Ordinul MADR 920/2013, pentru corecta informare a opiniei publice, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) face următoarele precizări:

În cazul în care deținătorul animalelor a decedat anterior datei de 31.01.2013 moștenitorul poate solicita și încasa prima dacă exploatația de bovine e înregistrată pe numele lui în Registrul Național al Exploatațiilor la data solicitării primei. Acesta va depune împreună cu cererea de solicitare a primei, în plus față de cele în menționate în Ordinul MADR 920/2013, actul care dovedește calitatea de moștenitor.

În cazul în care deținătorul animalelor a decedat după data de 31.01.2013 și nu a depus cerere de solicitare a primei, poate beneficia de primă moștenitorul dacă depune împreună cu cererea de solicitare a primei, în plus față de cele în menționate în Ordinul MADR 920/2013, actul care dovedește calitatea de moștenitor. Dacă sunt mai mulți moștenitori, unul din moștenitori poate depune cererea de solicitare și încasa prima dacă depune la dosar o procură notarială din partea celorlați moștenitori din care să reiasă calitatea și faptul că a fost delegat, împuternicit să solicite și să încaseze prima solicitată precum și contul bancar în care să încaseze

În cazul în care deținătorul animalelor din 31.01.2013 era persoană fizică și și-a schimbat ulterior forma de organizare în PFA/ÎI/ÎF sau în Societate Comercială sau invers, poate beneficia de primă. Acesta va depune la dosarul cererii de solicitare, în plus față de cele în menționate în Ordinul MADR 920/2013, documentele care atestă schimbarea formei de organizare.

În cazul în care deținătorul de animale de la data de 31.01.2013 a transferat/vândut/donat ulterior animalele altei persoane, (animalele au rămas în aceeași exploatație – cazul: tatăl a cedat fiului animalele), solicitarea se face de către cel care primește transferul /donația în baza unui act notarial, din care va rezulta că exploatația și animalele deținute de către cedent la data de 31.01.2013 au fost transferate/donate.

În cazul în care deţinătorul de animale este soţul PF/PFA, iar soţia PF/PFA deţine Cota de lapte pentru anul 2012-2013, deţinătorul animalelor la data de referinţă (soţul PF/PFA) beneficiază de prima pentru schema decuplată de producţie în sectorul carne, iar deţinătorul de Cotă de lapte pentru anul 2012-2013 (soţia PF/PFA) beneficiază de prima pentru schema decuplată de producţie în sectorul lapte.