„Campanie de comunicare privind serviciile SPO oferite tinerilor şi angajatorilor”

0
343

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a implementat în perioada 1 noiembrie 2009 – 31 octombrie 2011 proiectul strategic „Campanie de comunicare privind serviciile SPO oferite tinerilor şi angajatorilor” finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Proiectul a avut drept obiectiv general creşterea gradului de vizibilitate a serviciilor SPO în rândul tinerilor aflaţi în căutarea unui loc de muncă şi în rândul angajatorilor dar şi două obiective specifice: creşterea notorietăţii SPO şi a serviciilor oferite tinerilor în căutarea unui loc de muncă din mediul urban şi rural dar şi angajatorilor precum şi furnizarea de informaţii care să ajute la dezvoltarea proceselor implicate în căutarea unui loc de muncă pe cont propriu.

„Întregul proiect a fost implementat cu maxim de profesionalism”

Acest proiect a fost implementat în parteneriat cu trei companii naţionale (System&Network Solutions SRL, Data Media SRL, Rusu&Bortun Consultanţă SRL) şi a avut o durată de 24 de luni. „Această campanie de comunicare este prima campanie realizată de Serviciul Public de Ocupare din România finanţată din fonduri europene. Desfăşurată la nivel naţional, această campanie şi-a atins obiectivele, fapt demonstrat atât de cifrele din rapoartele de evaluare a impactului certificate de instituţii abilitate, cât şi de cercetarea de piaţă desfăşurată la finalul campaniei pe o durată de 3 luni. În plus, gradul de absorbţie de 95% a finanţării obţinute demonstrează faptul că întregul proiect a fost implementat cu maxim de profesionalism şi responsabilitate”, a declarat Adina Croitoru, managerul proiectului.

Concepte  creative

Proiectul „Campanie de comunicare privind serviciile SPO oferite tinerilor şi angajatorilor” a început cu realizarea a două cercetări de piaţă la nivel naţional cantitative şi calitative în rândul tinerilor cu vârsta între 15-25 de ani şi în rândul angajatorilor pentru a identifica percepţiile acestor două grupuri de clienţi cu privire la serviciile şi implicarea SPO în îmbunătăţirea condiţiilor existe pe piaţa muncii. Pe baza rezultatelor obţinute prin aceste studii, s-au realizat cinci tipuri de strategii de comunicare (o strategie generală de comunicare şi patru strategii de comunicare specifice: online, PR, advertising, publicitate), un  calendar de activităţi, un plan de implementare şi o procedură de lucru în cadrul echipei de implementare. Ca o consecinţă directă a realizării acestor strategii de comunicare, s-au putut stabili conceptele  creative necesare realizării pliantelor, broşurilor, spoturilor video şi audio.

„Cum puteţi munci în Europa”

Astfel, în ceea ce priveşte campania de comunicare adresată tinerilor, conceptul creativ a vizat necesitatea independenţei financiare a acestora faţă de părinţi („E bine să ai banii tăi! Ia-ţi primul job!”). În schimb, campania de comunicare adresată angajatorilor a mers pe ideea ca aceaştia să încadreze pe locurile de muncă vacante tineri pentru că aceştia pot avea idei creative şi sunt ambiţioşi („Nici nu ştii cum te poate ajuta un tânăr! Angajează-l!”). „Cum să alegem anunţurile de angajare”, „Cum să realizăm un bun C.V”, „Cum să pregătim interviul de angajare”, „Cum să redactăm o scrisoare de intenţie”,  „Cum puteţi munci în Europa”, „De ce să apelezi la Serviciul Public de Ocupare”, „E bine să ai banii tai. Ia-ţi primul job!”, sunt doar câteva materiale realizate în cadrul acestui proiect şi care pot ajuta efectiv tinerii aflaţi în căutarea pe cont propriu a unui loc de muncă dar şi angajatorii. „Aceste materiale au fost distribuite agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă în vederea dotării a 47 de birouri de self-service, au fost folosite la bursele locurilor de muncă pentru absolvenţi organizate la nivel naţional în anii 2010/2011 şi au fost diseminate catre institutii colaboratoare prin a caror activitate se pot atinge grupurile tinta vizate de campania din cadrul proiectului: facultati, licee, inspectorate de munca, directii de finante publice, etc” a preciza Adina Croitoru, manager de proiect.

Un film de prezentare va rula în agenţiile judeţene

Au fost create două spoturi audio (unul pentru tineri şi unul pentru angajatori), patru spoturi video (două pentru tineri şi două pentru angajatori) şi un film de prezentare al ANOFM care va rula în agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă. Spoturile video adresate tinerilor au fost regizate de către Andreea Paduraru, rolurile fiind interpretate de actori neprofesionişti. Spoturile video adresate angajatorilor au fost regizate de către Cristi Puiu iar rolurile principale au fost interpretate de actorii: Ioana Flora, Brătila Ioana, Bogdan Marhodin, Valentin Popescu, Dammanachis Emmanuel şi Şerban Cismărescu. La finalul campaniei de comunicare, institutul DATA MEDIA (partener in cadrul proiectului) a realizat o cercetare sociologică cantitativă şi calitativă în rândul grupurilor ţintă (respectiv tineri cu vârsta între 15-25 de ani şi angajatori) pentru evaluarea campaniei.