Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de lege privind înfiinţarea tribunalelor specializate

0
120

Proiectul de lege pentru modificarea Legii 304/2004 privind organizarea judiciară, în sensul introducerii tribunalelor specializate, a fost aprobat ieri de plenul Camerei Deputaţilor. Înfiinţarea acestor tribunale este o prioritate, în vederea asigurării premiselor desfăşurării unui act de justiţie rapid şi eficient, potrivit expunerii de motive din proiectul de lege. Astfel, alineatul (3) al articolului 37 al Legii 304, potrivit modificării propuse, va avea următorul cuprins: „(3) Tribunalele specializate preiau cauzele de competenţa tribunalului în domeniile în care funcţionează”. Totodată, alineatul (1) al articolului 142 din aceeaşi lege va avea următorul cuprins: „(1) Datele la care vor începe să funcţioneze tribunalele specializate, judeţele şi localităăile în care vor începe să funcţioneze, denumirea acestora, precum şi domeniile în care vor funcţiona se stabilesc, în mod eşalonat, prin ordin al ministrului Justiţiei, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii”. Proiectul de act normativ a fost aprobat cu 271 voturi „pentru”, 2 „împotrivă” şi 61 de abţineri. Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată în cazul acestui proiect.