An electoral la UMF Craiova

0
142

În doar câteva luni, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova organizează alegeri pentru funcţia de rector, având în vedere că mandatul de patru ani al prof. univ. dr. Ion Rogoveanu se încheie în luna februarie a anului viitor. Însă calendarul alegerilor debutează încă din septembrie, atunci când este programată desemnarea responsabililor de discipline şi are loc şi un scrutin la nivelul departamentelor.

Şi luna octombrie este una încărcată. Pe data de 26 se vor desfăşura alegerile pentru Consiliile Facultăţilor. Apoi, între 27 octombrie şi 6 noiembrie se depun candidaturile pentru Senatul Universităţii, urmând ca pe data de 16 noiembrie să fie programate alegerile pentru acest for.

În perioada 17 noiembrie – 4 decembrie a.c. este programată depunerea candidaturilor – fiind necesar CV şi plan managerial – pentru funcţia de rector, urmând ca alegerile propriu-zise se aibă loc pe 14 decembrie. Apoi, între 15 ianuarie 2016 – 29 ianuarie 2016 se vor depune candidaturile pentru concursurile de decan. În perioada 1 februarie 2016 – 5 februarie 2016 va avea loc validarea candidaturilor la funcţia de decan de către Consiliile facultăţilor, iar pe 8-9 februarie 2016 se vor derula concursurile pentru desemnarea decanilor. Între 10 februarie şi 15 februarie 2016 este programată desemnarea prorectorilor şi a prodecanilor.

Alegerea rectorului se face prin vot secret

Pentru ocuparea funcţiei de rector pot candida personalităţi academice sau ştiinţifice din ţară şi din străinătate care trebuie să aibă gradul didactic de conferenţiar sau profesor universitar ori echivalente. Pentru mandatul 2016-2020, modalitatea de desemnare a rectorului este pe bază de alegeri generale, prin vot universal, direct, secret şi egal. Pentru funcţia de rector se depun candidaturi care constă în CV şi plan managerial privind dezvoltarea didactică, ştiinţifică, a resurselor umane, a bazei materiale, precum şi atragerea de resurse financiare în Universitate, vizibilitatea, clasificarea Universităţii şi ierarhizarea programelor de studii.

Principiile care stau la baza alegerilor în Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova sunt „principiul legalităţii, principiul autonomiei universitare, principiul transparenţei, principiul respectării drepturilor şi libertăţilor studenţilor şi ale personalului academic şi principiul respectării normelor etice şi deontologice”.

Scrutin pentru toate funcţiile de conducere

Senatul UMF este alcătuit din 30 de cadre didactice şi 10 reprezentanţi ai studenţilor. Alocarea în Senat a numărului de locuri pentru fiecare Facultate se face proporţional, în funcţie de numărul cadrelor didactice titulare din statele de funcţii în Facultăţile din Universitate. Norma de reprezentare în Senat pentru mandatul 2016-2020 este stabilită pe baza statelor de funcţii pentru anul universitar 2014-2015 şi de numărul de student înmatriculaţi la programele de studii de la fiecare facultate, aplicându-se rotunjire. La Facultatea de Medicină, Consiliul Facultăţii este alcătuit din 27 cadre didactice şi 9 reprezentanţi ai studenţilor. La Facultatea de Medicină dentară, Consiliul Facultăţii este alcătuit din 12 cadre didactice şi 4 reprezentanţi ai studenţilor. La Facultatea de Farmacie, Consiliul Facultăţii este alcătuit din 9 cadre didactice şi 3 reprezentanţi ai studenţilor. La Facultatea de Moaşe şi Asistenţă medicală, Consiliul Facultăţii este alcătuit din 9 cadre didactice şi 3 reprezentanţi ai studenţilor. Norma de reprezentare nu se modifică pe durata mandatului.

În privinţa incompatibilităţilor, nu poate fi ales în structuri de conducere, nu poate ocupa funcţii de conducere şi nu poate fi responsabil de disciplină acel cadru didactic care a fost sancţionat disciplinar sau pentru abateri de la etica academică sau care are în antecedente condamnări pentru plagiat. De asemenea, nu poate ocupa o funcţie de conducere o persoană care, prin ocuparea acelei funcţii, încalcă prevederile Legii nr 1/2011, art. 130, alin. (1), lit. b): “persoanele care se află în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv nu pot ocupa concomitent funcţii astfel încât unul sau una să se afle faţă de celălalt sau cealaltă într-o poziţie de conducere, control, autoritate sau evaluare instituţională la orice nivel în aceeaşi universitate şi nu pot fi numiţi în comisii de doctorat, comisii de evaluare sau comisii de concurs ale căror decizii afectează soţii, rudele sau afinii până la gradul al III-lea inclusiv”.

Mandatul rectorului începe la data emiterii ordinului de confirmare al Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi încetează la data emiterii ordinului de confirmare a noului rector.