Tineri şi vârstnici, într-un proiect pe tema comunicării

0
2032

În această lună, Asociaţia CAROUSEL PROJECT din Craiova a iniţiat un nou proiect pentu tineri: „Dar din dar se face Rai”.

„Lipsa de comunicare între generaţii este o realitate astăzi, cu efecte negative resimţite atât de tineri, cât şi de vârstnici, la nivel personal, profesional, social. Într-o eră a vitezei, când timpul este tot mai scurt şi ner[bdător, tinerii nu mai ştiu să se oprească şi să asculte, să înveţe, să dea atenţie celor de lângă ei, mai în vârstă, dar cu mai multă experienţă. Pe de altă parte, la nivel mondial se înregistrează o scădere a interesului tinerilor pentru istorie, iar în România şi Bulgaria acest fenomen este şi mai acut, dovadă fiind faptul că, necunoscându-şi istoria recentă – anii de regim comunist – tinerii nu realizează privilegiul pe care îl au trăind într-o societate democratică, pe care o pot face să crească şi să se dezvolte măcar asumându-şi dreptul lor cetăţenesc, acela de a vota. Proiectul îşi propune să rezolve nevoile tinerilor din cele două comunităţi, identificate astfel de organizaţiile partenere”, argumentează reprezentanţii asociaţiei implementarea proiectului.

„Dar din dar se face Rai” se va desfăşura în perioada 1 iunie 2018 – 31 mai 2019, în parteneriat cu Asociatia Bokaya din Vidin, Bulgaria, prin programul Erasmus +, iar la activităţi vor participa 32 de tineri, 90 de vârstnici, 4 lideri, 3 experţi, specialişti. Scopul este abilitarea tinerilor în valorizarea experienţei vârstnicilor pentru dezvoltarea lor personală, socială şi profesională şi pentru consolidarea unei societăţi active, prin încurajarea comunicării intergenerationale, la nivelul celor două regiuni implicate – Craiova şi Vidin.

Obiectivele proiectului sunt creşterea nivelului de informare a celor 32 tineri români şi bulgari în soluţionarea problemelor de comunicare tineri-vârstnici; conştientizarea tinerilor asupra privilegiului de a beneficia de dreptul la vot liber exprimat pentru o societate democratică şi o cetăţenie europeană asumată, drept pe care generaţiile vârstnice nu l-au avut; consolidarea competenţelor de lucru prin arte combinate ale celor 32 de tineri, prin realizarea unui ghid de bune practici pentru interacţiunea între generaţii. De asemenea, în urma dobândirii unor abilităţi de bază, de tehnici în arte combinate, tinerii îşi vor stimula iniţiativa şi dezvolta spiritul antreprenorial, găsind oportunităţi de a alege o profesie relativ nouă în România şi Bulgaria, combătând astfel şi şomajul în rândul tinerilor.

Proiectul „Dar din dar se face Rai” promovează o participare mai puternică a tinerilor la viaţa democratică şi civică din Europa, inclusiv în perspectiva alegerilor europene din 2019; echitatea, incluziunea socială, susţinând rolul activ al vârstnicilor în societate şi accesul la formare şi dezvoltare personală/socială şi angajabilitatea tinerilor cu oportunităţi reduse; limitarea digitalizării în rândul tinerilor, incluziunea, diversitatea, egalitatea, echilibrul de gen şi non-discriminarea, dezvoltarea competenţelor sociale, civice, interculturale, alfabetizare şi gândirea critică, educaţia şi formarea în tehnici de arte combinate pentru dezvoltarea personală, antreprenoriatul şi spiritul de iniţiativă.