S-a stabilit calendarul acordării gradaţiilor de merit în învăţământ

0
357
A fost stabilit calendarul acordării gradaţiilor de merit în învăţământ pentru anul 2020. De astăzi şi până pe 3 iunie va avea loc depunerea de catre candidati a dosarelor la secretariatul unitatii/institutiei de invatamant preuniversitar de stat, cu personalitate juridică. Depunerea dosarelor care contin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului scolar vea avea loc între 4 – 12 iunie. În perioada 29 iunie – 10 iulie, vor avea loc mai multe activităţi: analiza dosarelor de catre inspectorul scolar care coordoneaza disciplina, cu consultarea consiliului consultativ, si elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului in specialitate; verificarea dosarelor si acordarea punctajelor de catre comisia de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit; aprobarea listei cuprinzand punctajele acordate in urma evaluarii de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar si afisarea acestei liste la avizierul si pe site-ul inspectoratului scolar, respectiv la sediul si pe site-ul Ministerului Educatiei si Cercetarii dupa aprobarea de catre comisia de evaluare, in cazul Palatului National al Copiilor. Depunerea/Transmiterea contestatiilor privind punctajul acordat si stabilirea numarului gradatiilor de merit ce pot fi redistribuite se vor desfăşura între 13 – 17 iulie. Solutionarea contestatiilor de catre comisia de contestatii, validarea rezultatelor finale ale concursului de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar si afisarea acestora la avizierul si pe site-ul inspectoratului scolar, respectiv la sediul si pe site-ul Ministerului Educatiei si Cercetarii, in cazul Palatului National al Copiilor vor avea loc până pe 30 iulie. Data de 7 august este limita pentru înaintarea la Ministerul Educatiei si Cercetarii a listelor cu personalul didactic din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, cu personalitate juridica, validat, precum si listelor cu personalul didactic civil din unitati militare de invatamant preuniversitar, validat, in vederea acordarii gradatiei de merit. Emiterea ordinului ministrului educatiei si cercetarii pentru aprobarea listelor cu personalul didactic din invatamantul preuniversitar de stat care beneficiaza de gradatie de merit va avea punct final pe 24 august, conform edupedu.ro.