Administraţia Bazinală de Apă “Jiu” dă startul deratizării pe digurile aflate în administrare

0
324

Administraţia Bazinală de Apă Jiu va demara, pe data de 1 iunie 2020, pe parcursul întregii luni,  campania anuală de combatere a dăunătorilor.

În acest sens, Sistemul de Gopodărire a Apelor Dolj va desfăşura, timp de o lună, (01-30 iunie 2020) acţiunea de ”Deratizare pentru combaterea dăunatorilor în scopul asigurării funcționării digurilor și lucrărilor hidrotehnice de pe i fluviul Dunărea în condiții de siguranță“. Sectoarele vizate sunt Dăbuleni-Bechet-Zăval-Nedeia. Se vor folosi substanţe toxice cu caracter persistent

Deţinătorii de animale sunt atenţionaţi că este interzis cu desăvârşire păşunatul pe aceste suprafeţe.

Pentru evitarea unor evenimente neplăcute, Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj a transmis către toate Primăriile riverane zonelor deratizate o informare, astfel încât edilii acestor localităţi să anunţe din timp localnicii şi să le atragă atenţia că păşunatul este interzis.

      “În acest sens atenţionăm deţinătorii de animale că păşunatul pe aceste diguri este INTERZIS cel puţin o lună.  Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj nu îşi asumă nici o răspundere privind pagubele ce ar putea surveni ca urmare a nerespectării acestei avertizări” .

Campania de combatere a dăunătorilor se efectuează anual, conform Planului Tehnic, cu ajutorul unor substanţe toxice, cu un caracter persistent. Subliniem faptul că, aceste substanţe au efecte negative asupra animalelor.