Braloştiţa va avea gaze naturale, cât de curând!

0
2946

Cu o bună parte din avizele necesare deja obţinute, în prezent lucrându-se la documentaţia de principiu, comuna colinară Braloştiţa – cu 1.500 de gospodării – se pregăteşte să aibă încălzire cu gaze naturale cât de curând, ne-a spus primarul Dumitru Amza. Ceea ce nu e puţin lucru pentru cele şase sate componente, destul de răspândite (Braloștița, Ciocanele, Racovița, Schitu, Sfârcea și Valea Fântânilor). Comuna se reaşează, prin modernizare, graţie locuitorilor săi, care deşi lucrează sezonier în multe ţări europene, ca buni meseriaşi, îşi construiesc case noi, aspectuoase, într-o arhitectură specifică zonei. O serie de obiective edilitar-gospodăreşti – adevărate şantiere – sunt în lucru, între care şi canalizarea în satele Sfârcea, Braloştiţa şi Valea Fântânilor. Consacraţi crescători de animale, locuitorii comunei, contează în târgurile tradiţionale din Argetoaia şi Filiaşi. Amza Dumitru, primarul localităţii, crede că Braloştiţa se racordează cu fiecare zi unei alte civilizaţii. Lume credincioasă, locuitorii comunei vor trece în această săptămână, pe la lăcaşele de cult – Biserica Sf. Nicolae şi Sf. Voievozi şi Biserica Sf. Paraschiva din satul Braloştiţa, respectiv satul Sfârcea, declarate monumente istorice – aşa cum procedează de când se ştiu.