Programul “Euro 200” continuă şi în acest an

0
368

Şi în acest an, se va desfăşura Programul “Euro 200”, beneficiari fiind elevii şi studenţii învăţământului de stat sau particular acreditat, cu vârsta de până la 26 de ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de maximum 250 de lei/membru de familie. Stabilirea numărului de beneficiari se va face în limita sumei alocate acestui program, sumă cuprinsă în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale. În baza Calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare, în acest an depunerea cererilor se va face până la data de 21 aprilie. La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererilor, cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligaţii. Stabilirea numărului de beneficiari se realizează în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, în limita sumelor alocate în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale.