Campanie pentru respectarea legislaţiei de muncă

0
254

Până la sfârşitul acestei luni, este în plină desfăşurare o campanie naţională privind respectarea, de către angajatori, a legislaţiei în domeniul contractelor colective de muncă, respectiv încadrarea persoanelor cu dizabilităţi. Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj va desfăşura controale tematice şi, acolo unde va fi cazul, vor fi aplicate şi sancţiuni.

Cătălin Mohora

 Între 20 – 31 martie va avea loc o campanie naţională privind respectarea legii în ceea ce priveşte dialogul social şi drepturile persoanelor cu dizabilităţi. Conform legislaţiei, se urmăreşte obligativitatea negocierii colective la nivel de unitate, acolo unde sunt cel puţin 21 de salariaţi. „Este vorba de Legea dialogului social nr. 62/2011, în scopul asigurării participării la negocierea contractelor colective de muncă la nivel de unităţi. Sesizările organizaţiilor sindicale, situaţiile statistice privind înregistrarea contractelor colective de muncă, precum şi controalele efectuate de inspectorii de muncă au scos în evidenţă faptul că există situaţii în care unităţile angajatoare cu cel puţin 21 de salariaţi nu respectă Legea nr. 62/2011.

În Dolj, sunt, în prezent, înregistrate 450 de contracte colective de muncă (CCM), iar numărul agenţilor economici care au mai mult de 21 de angajaţi este de 1.114. Urmărim şi ceea ce se întâmplă cu CCM care urmează să-şi înceteze valabilitatea în maximum 45 de zile calendaristice şi vom verifica şi sesizările venite din partea sindicatelor sau a salariaţilor. Acolo unde va fi cazul, vom aplica prevederile legale, pentru sancţiunile constatate”, a declarat Cătălin Mohora, inspector şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Dolj.

Atenţie la încadrarea persoanelor cu dizabilităţi!

Al doilea scop al campaniei este cel al protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, aşa cum scrie în Legea nr. 448/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Conform actului normativ amintit, instituţiile publice, indiferent de forma lor (publică sau privată), care au minimum 50 de salariaţi, sunt obligate să angajeze persoane cu handicap, într-un procent de cel puţin 4% din numărul salariaţilor. Dacă nu fac acest lucru, pot opta pentru plata lunară, către bugetul de stat, a unei sume reprezentând 50% din salariul minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri în care nu s-a făcut încadrarea persoanelor cu dizabilităţi. Angajatorii mai pot să achiziţioneze produse sau servicii realizate din propria activitate a persoanelor cu handicap, angajate în unităţile autorizate protejate, pe bază de parteneriat, în suma echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat. „Conform statisticilor, angajatorii preferă celelalte opţiuni, în afara angajării. Vom verifica dacă legea este respectată. În Dolj, conform datelor, sunt peste 420 de agenţi care au peste 50 de salariaţi şi care trebuie să respecte legea. Nerespectarea dispoziţiilor legale constituie contravenţie şi este sancţionată cu amenzi între 15.000 – 20.000 de lei”, a mai precizat Cătălin Mohora.