Bani mai mulţi pentru fermieri

0
52

Comisia a adoptat astăzi norme revizuite privind ajutoarele de stat în sectorul agricol (aşa-numitele ajutoare de minimis), majorând la 25.000 de euro cuantumul maxim pe care autorităţile naţionale îl pot utiliza pentru a-i pe sprijini pe fermieri fără a fi necesară aprobarea prealabilă a Comisiei.

Conform normelor UE privind ajutoarele de stat, ţările UE notifică ajutoarele de stat Comisiei şi nu pot să pună în aplicare măsura de ajutor înainte de autorizarea sa de către Comisie. Când însă cuantumurile ajutoarelor sunt destul de mici, ca în cazul ajutoarelor de minimis, ţările UE nu trebuie să notifice Comisiei măsura şi nici să solicite autorizarea din partea acesteia. Având în vedere cuantumul lor, ajutoarele nu reprezintă o ameninţare la adresa concurenţei şi a comerţului pe piaţa internă.