IMM-urile încurajate să utilizeze eficient energia

0
105

Guvernul a aprobat ieri modificarea şi completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, în sensul încurajării organismelor publice şi a IMM-urilor să utilizeze eficient energia, inclusiv prin intermediul unor scheme de sprijin pentru IMM-uri, cu respectarea reglementărilor în domeniul ajutorului de stat.

Concret, actul normativ clarifică modul în care organismele publice sunt încurajate să achiziţioneze doar produse, servicii, lucrări sau clădiri cu performanţe înalte de eficienţă energetică. Organismele publice, inclusiv cele de la nivel local şi regional, vor fi încurajate ca la efectuarea acestor achiziţii să evalueze posibilitatea încheierii unor contracte de performanţă energetică pe termen lung, care oferă posibilitatea de economii de energie pe termen lung.

În cazul IMM-urilor, modificările şi completările aprobate prevăd dezvoltarea de programe care să încurajeze realizarea de audituri energetice de către IMM-uri şi punerea în aplicare a recomandărilor acestora. În plus, actul normativ instituie cadrul legal pentru crearea unui Fond specializat pentru investiţii în domeniul eficienţei energetice, care va fi accesibil furnizorilor de măsuri pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice. Ministerul Energiei poate să instituie scheme de sprijin pentru IMM-uri, inclusiv în cazul în care au încheiat acorduri voluntare, pentru a acoperi costurile unui audit energetic şi ale punerii în aplicare a recomandărilor rentabile formulate în urma auditurilor energetice. „Schemele de ajutor de stat pot fi accesate şi în cazul în care măsurile propuse sunt puse în aplicare, cu condiţia respectării legislaţiei în domeniul ajutorului de stat. Modul de organizare şi funcţionare a Fondului specializat pentru investiţii în domeniul eficienţei energetice va fi stabilit ulterior, printr-un act normativ iniţiat de Ministerul Energiei şi cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat”, se precizează într-un comunicat de presă al Guvernului.

Actul normativ completează, de asemenea, unele criterii pe baza cărora se evaluează implementarea măsurilor de politică alternativă adoptate de România pentru atingerea obiectivului asumat pentru 2020 de economie de energie. Pentru a asigura implementarea utilizării criteriilor enunţate în Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienţa energetică, au fost individualizate criteriile pentru fiecare măsură de politică energetică.