La Segarcea, profesorii se instruiesc modern

0
63

Liceul Tehnologic „Horia Vintilă” Segarcea este beneficiarul Proiectului „Erasmus”, sub denumirea «Dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice de la Liceul tehnologic „Horia Vintilă” într-un cadru cultural european». În timpul desfăşurării acestui proiect, din octombrie 2014 şi până în februarie 2015, profesorii s-au deplasat în Irlanda, Turcia şi Olanda, în schimburi de experienţă, ultima activitate de acest fel urmând să aibă loc în aprilie acest an. Printre obiectivele urmărite se află profesarea unui management modern, atât la nivelul claselor, cât şi la cel al unităţii în sine; utilizarea preponderentă a metodelor activ-participative în procesul de predare-învăţare-evaluare, adaptate noilor programe de învăţare europene; competenţe lingvistice îmbunătăţite ale profesorilor, în limbi de circulaţie internaţională etc. Diseminarea experienţelor va avea loc în cadrul Simpozionului judeţean „Impactul proiectelor europene asupra dezvoltării profesionale şi europene”, pe 15 mai, la Liceul „Horia Vintilă”.