O grea pierdere pentru ştiinţa românească

0
415

Ştiinţa românească suferă o grea pierdere. Prof. univ. dr. ing. ALEXANDRU MĂRUŢĂ a fost distins cu Ordinul “Meritul  Ştiinţific” în 1969, a fost laureat al Premiilor Academiei Române pe anul 1963 – Premiul “Aurel Vlaicu”- pentru lucrarea “Ejecţia sonică şi aplicaţiile ei în pomparea lichidelor”.

A avut o contribuţie deosebită la proiectarea şi execuţia unor importante construcţii hidrotehnice de interes naţional, dintre care se remarcă barajul de la Bicaz.

Este autorul a peste 300 de cărţi tehnice, studii şi comunicări ştiinţifice. A fost profesor universitar titular, la catedra de Mecanica Fluidelor din cadrul Facultăţii de Utilaj Tehnologic din Bucureşti. Este deţinător a 9 brevete de invenţie.

Dar, marele merit al prof. univ. dr. ing. ALEXANDRU MĂRUŢĂ (20.08.1927 – 22.01.2022) este rolul deosebit pe care l-a avut în promovarea Teoriei Sonicităţii a genialului inventator Gogu Constantinescu, la Londra, în anul 1918 şi care a fost prezent în clasamentul celor “17 pionieri ai progresului tehnic în perioada 1900- 1925”.

ALEXANDRU MĂRUŢĂ a susţinut conferinţe la congresele internaţionale care au avut loc la Londra în 1963, la Trieste în 1965, la Cagliari în 1967, la Geneva în 1968 şi la Kyoto, prin care această invenţie a rămas pe pământ românesc.

Tot în 1963, marele academician Gogu Constantinescu a fost primit în vizita sa în ţara natală, fiindu-i prezentat standul de cercetări experimentale sonice.

De atunci, ALEXANDRU MĂRUŢĂ a militat cu perseverenţă şi dăruire, prin evenimente şi manifestări ştiinţifice şi artistice, alături de Fundaţia Naţională “Nişte ţărani”, în ţară şi străinătate, pentru cunoaşterea aplicaţiilor Teoriei Sonicităţii şi a celor 400 de invenţii ale ilustrului inventator, care a cucerit Londra, Parisul şi marile metropole.

Suntem recunoscători pentru zbuciumul creator, pentru strălucita carieră universitară, rămânem trişti, dar cu o fabuloasă bibliotecă, o zestre tehnică pe care trebuie să o fructificăm spre bunăstare, civilizaţie şi progres.

Profesorul ALEXANDRU MĂRUŢĂ se înscrie în rândul valorilor naţionale şi binemerită înalta  noastră admiraţie şi preţuire.

 

Fundaţia Naţională “Nişte ţărani”

23.01.2022