Liceul Tehnologic “Beethoven” Craiova, program european derulat

0
735

Liceul Tehnologic Special “Beethoven” Craiova a derulat proiectul  “Învăţământ dual de calitate pentru elevi cu dizabilităţi” , pentru zece cadre didactive VET si  doi responsabili de practica de la agentul economic partener  CASA DOBRESCU, care au participat la Vizita de Studiu de opt zile , în perioada 16/07/2021 – 23/07/2021, la partenerul de primire , Technical School of Paphos , din Cipru.

Proiectul a fost finanţat prin programul EEA Grants. Scopul proiectului a fost de o oferi elevilor cu dizabilitati VET,  din domeniul mecanic- învăţământ dual şi Turism şi Alimentaţie,  strategii inovatoare de organizare a stagiilor de practică la agenţii economici locali. Obiectivele proiectului: dezvoltarea,  cu minimum 80% a competenţelor metodice şi pedagogice, de management educaţional,  consiliere pentru carieră, de tutorat pentru învăţământ dual, pentru 12 participanţi  ai Vizitei de Studiu: elaborarea, de către cei 12 participanţi  a unui set de produse/instrumente , resursă pentru activitatea de profesionalizare în regim de  învăţământ dual, a elevilor cu dizabilităţi.  Vizita de Studiu de opt zile a fost la partenerul gazdă, Technical School of Paphos,  şi a cuprins activităţi de învăţare la ateliere de lucru interactive, job shadowing , şi vizite la şapte  firme/institutii  organizatoare de stagii practice/sistem dual , dezbateri, activităţi  de evaluare zilnice pentru cei 12 participanţi, analiza documentelor. Firmele au fost  din domeniul Turism  şi din domeniul mecanic, având şi elevi cu dizabilităţi , integrati în stagiile practice şi  în sistem dual, cu tutorat. Avem o listă cu produsele  ce s-au realizat de către participanţii la Vizita din partea liceului nostru, în colaborare cu cei  doi participanţi de la “Casa Dobrescu”, ca urmare a experienţelor de bune practici , însuşite la Vizita de Studiu din Cipru: un CDL imbunatatit pentru domeniul Turism şi Alimentaţie; două Parteneriate de instruire practică cu agenţi economici noi;  un caiet de practică în calificarea Industrie hotelieră; un caiet de practică pentru tutori din domeniul mecanic; o  fişă de monitorizare şi evaluare a activităţii  de practică în sistem dual; o strategie managerială, privind cooperarea şi colaborarea cu agentul economic;   unmodel de plan de carieră, realizat de profesorul consilier”, a precizat prof. Filomela Salahoru, membru în echipa de proiect .