Încep consultările privind înfiinţarea Consiliului Naţional al Tineretului din România

0
332

Federaţia JCI România invită toate federaţiile de tineret de nivel naţional sau judeţean, structurile asociative neguvernamentale de tineret de nivel judeţean şi organizaţiile de tineret ale partidelor politice parlamentare, la consultări în vederea demarării procedurilor privind înfiinţarea Consiliului Naţional al Tineretului din România (CNTR). Acest Consiliu este forul naţional care reprezintă principalul partener de tineret neguvernamental în raport cu autorităţile şi instituţiile administraţiei publice cu atribuţii în domeniul politicii de tineret.

jci1Scopul principal al Consiliului Naţional al Tineretului din România, aşa cum a fost formulat de Legea 351/2006, este acela de a stimula participarea tineretului la viaţa socială, economică, politică, culturală şi sportivă a ţării, precum şi de a susţine şi a promova interesele comune ale membrilor săi la nivel naţional şi internaţional. „Toate organismele interesate  să facă parte din Consiliul Naţional al Tineretului din România, sunt rugate să ne transmită intenţia de a participa la consultări, la adresa de e-mail sg@jciromania.ro, urmând ca în cursul lunii martie 2017, în funcţie de numărul participanţilor, să stabilim data şi locaţia întâlnirii”, a subliniat preşedintele JCI România, Oana Roxana Radu.

Elaborarea şi implementarea politicilor naţionale în domeniul tineretului

jci2CNTR are următoarele obiective principale: să reprezinte interesele membrilor săi în relaţiile cu instituţiile publice cu responsabilităţi în problematica tineretului, precum şi în cele cu alte structuri naţionale sau internaţionale; să colaboreze cu autoritatea guvernamentală în domeniu pentru realizarea obiectivelor de interes naţional; să sprijine programele şi proiectele structurilor asociative neguvernamentale de tineret sau pentru tineret şi să deruleze programe şi proiecte proprii în folosul tineretului; să sprijine dezvoltarea şi consolidarea fenomenului asociativ din România; să contribuie la elaborarea şi implementarea politicii naţionale în domeniul tineretului; să contribuie la identificarea şi soluţionarea problemelor specifice de interes naţional pentru generaţia tânără şi nu în ultimul rând, să promoveze politici de recunoaştere a importanţei rolului şi locului tinerei generaţii în cadrul societăţii.

„În conformitate cu art. 8 din legea 351/2006, la elaborarea politicilor guvernamentale în domeniul tineretului, Guvernul României, prin instituţiile sale abilitate, are obligaţia de a consulta CNTR. Fondurile necesare funcţionării Consiliului Naţional al Tineretului din România se prevăd anual, distinct, prin legea bugetului de stat, pe baza proiectului de buget înaintat de acesta, iar sediul CNTR va fi pus la dispoziţie de Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”….”, a mai completat preşedintele JCI România

„Dorim să fim cea mai importantă reţea naţională de tineri cetăţeni activi”

jciJunior Chamber International România a fost întemeiată în 2002-2003 şi este alcătuită în prezent din organizaţiile locale JCI Bucureşti, JCI Constanţa, JCI Timişoara, JCI Cluj, JCI Braşov, JCI Iaşi, JCI Craiova, JCI Prahova, JCI Târgu Mureş, JCI Galaţi şi grupurile de iniţiativă din Suceava şi Bacău. Cu peste 250 de membri activi, la nivel naţional, organizaţia are ca scop implicarea tinerilor activi cu vârste cuprinse între 18 – 40 de ani pentru dezvoltarea de impact pozitiv în comunităţi. JCI România este membră cu drepturi depline a organizaţiei Junior Chamber Internaţional. „Fiecare membru JCI împărtăşeşte covingerea potrivit căreia, pentru a aduce o schimbare pozitivă pe termen lung, trebuie să devenim noi înşine mai buni. Căutăm soluţii pentru problemele din comunităţile noastre, croite pe baza caracteristicilor acestora, pentru a construi o lume mai bună şi creând astfel impact global. JCI este o platformă de oportunităţi de dezvoltare prin care tinerii dobândesc puterea de a crea schimbări pozitive în comunitatea în care trăiesc. Dorim să fim cea mai importantă reţea naţională de tineri cetăţeni activi: lideri, antreprenori şi profesionişti”, a mai spus Oana Roxana Radu.

***

Junior Chamber Internaţional – JCI este una dintre cele mai importante organizaţii non-guvernamentale (ONG, non-profit) din lume, având peste 100 organizaţii naţionale afiliate, cu peste 200.000 membri, persoane între 18 şi 40 ani, cu filiale în peste 5.000 comunităţi locale de pe tot globul.