Noi cursuri de formare în cadrul proiectului “Centre de Incluziune Socială”

0
158

Asociaţia Vasiliada desfăşoară, prin proiectele sale, un amplu program de sprijinire a persoanelor aflate în cautarea unui loc de muncă. Înfiinţat în cadrul Asociaţiei “Vasiliada” la sfârşitul anului 2010, proiectul “Centre de Incluziune Socială – oportunitate pentru facilitarea participării pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi are ca obiectiv principal formarea profesională a persoanelor vulnerabile.

În acest scop, Asociaţia “Vasiliada” a pus la dispoziţia categoriilor de persoane defavorizate cursuri de formare în diferite meserii. Pentru specializările în meseriile de lucrător în cultura plantelor şi lucrător în comerţ, s-au înscris 28 de beneficiari, iar cursurile se vor desfăşura în Craiova pentru o perioadă de trei luni. În prezent, în Craiova şi în localitatea Malu Mare se derulează cursuri de îngrijitor bătrâni la domiciliu, cu durata de trei luni, şi cursuri de operator introducere, validare şi prelucrare date, desfăşurate cu grupe de persoane provenite din grupuri vulnerabile.

La nivel naţional, proiectul se desfăşoară în opt regiuni ale ţarii, în perioada septembrie 2010 – august 2013 şi urmăreşte promovarea măsurilor specifice pentru facilitarea accesului pe piaţa muncii a unui număr de 4.210 de persoane (grupuri vulnerabile, inclusiv persoane asistate, voluntari, personal al Centrelor de Incluziune Socială). Este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.2. “Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.